WODY PRZYBRZEŻNE PŁYTKIE ZEWNĘTRZNE


- płytkie wody często bardzo odległe od brzegu
(np. nad Ławicą Słupską i Ławicą Odrzaną).
Jest to strefa bardzo dynamiczna, ze względu
na silne oddziaływanie falowania i prądów morskich. Znaczne oddalenie od lądowych zródeł substancji pokarmowych sprawia, że zazwyczaj mniej jest zawiesiny (fitoplanktonu), a tym samym głębokość przenikania światła (strefa eufotyczna) sięga
do kilkunastu metrów.