WODY PRZYBRZEŻNE PŁYTKIE WEWNĘTRZNE


- mniej lub bardziej zamknięte (osłonięte
np. przez mierzeje) obszary, w których wody morskie mieszają się intensywnie ze słodkowodnymi i z dużym udziałem organizmów słodkowodnych. W polskiej strefie Bałtyku taki charakter ma zachodnia część Zatoki Gdańskiej (Zatoka Pucka). W związku ze stosunkowo dużą ilością zawiesiny (fitoplanktonu) i ograniczonym przenikaniem światła, strefa eufotyczna (produkcyjna) jest czasami ograniczona do 1-2 m głębokości.