WODY PRZYBRZEŻNE - wody strefy przybrzeżnej zalegające od brzegu
do głębokości 15-25m. Procesy falowania
w tej strefie oddziaływują na dno morskie, wpływając na strukturę dna, a jednocześnie na strukturę wody, głównie poprzez wynoszenie materii organicznej i innych substancji w procesie odwrotnym
do sedymentacji, zwanym resuspensją