Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku

W ubiegły weekend na plażach całej Polski miała miejsce akcja Międzynarodowego 
Sprzątania Bałtyku już po raz trzeci organizowana przez Fundację Nasza Ziemia oraz Stowarzyszenie Ekologiczne Eko Unia.

Do sprzątania Bałtyku włączyło się również miasto Gdańsk, reprezentowane przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, do współpracy zostali zaproszeni Grupa LOTOS S.A., Urząd Morski w Gdyni oraz Jednostka Ratowniczo gaśnicza nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. 

Przy sprzątaniu plaż pomagali również sami organizatorzy: prezes Fundacji Nasza Ziemia Mira Stanisławska-Meysztowicz, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Eko Unia Radosław Gawlik oraz przedstawiciel Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdańsk pan Maciej Lorek. 

W dniu 15 sierpnia w Gdańsku oraz w Szczecinie o godzinie 11 odbyły się konferencje prasowe, których celem było zwrócenie uwagi Polaków na problem zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego oraz wskazanie jak nasze codzienne postępowanie na nie wpływa. Wśród zabierających głos na konferencji w Gdańsku był prof. Krzysztof Skóra, który podczas swojego wystąpienia poruszył problem utylizacji starych sieci rybackich oraz tego jak niebezpieczne jest pozostawianie takich odpadów bez odpowiedniego zabezpieczenia.Porzucone sieci są istotnym problemem, gdyż stanowią niebezpieczeństwo dla wielu mieszkańców Bałtyku. 

Osoby obecne na plaży podczas akcji Sprzątania Morza Bałtyckiego mogły skorzystać z dodatkowych atrakcji jakie zapewniło stoisko informacyjne Grupy LOTOS. Dzieci i młodzież mogły brać udział w konkursach edukacyjnych, otrzymywały również ulotki oraz materiały edukacyjne. 

Celem organizowania takich akcji sprzątania są nie tylko plaże, bardzo ważnym adresatem są również ludzie. Wszelkie działania edukacyjne, które podnoszą przyrodniczą świadomość naszego społeczeństwa wyjdą na dobre Morzu Bałtyckiemu. Ideą Międzynarodowego Sprzątania Bałtyku jest to, by uświadomić wszystkim mieszkańcom Polski, iż „każdego dnia odkręcając kran łączą się z Bałtykiem”.

Klaudyna Sergot

<<< POWRÓT