Edukacyjne filmy z serii " ŻYCIE MORZA" - czas nagrania każdego odcinka ok. 25 min.

ODCINEK 1
SKARBY ŁAWICY SŁUPSKIEJ
Położone 20 mil morskich od brzegu podwodne głazowiska Ławicy Słupskiej są ostoją dla gatunków flory, które w innych rejonach naszego morza wyginęły. Prowadzący obserwacje naukowcy odkrywają ostatni niezbadany, dziewiczy skrawek dna naszego morza. Filmdokumentuje podwodny krajobraz tego niezwykłego miejsca.

ODCINEK 2
WPADAJĄCE DO BAŁTYKU WODY JEZIORA ŻARNOWIECKIEGO
Kropla wody płynąc od źródeł, poprzez strumienie, jezioro Żarnowieckie, rzeką Piaśnicą wpada do morza. Wraz z jej wędrówką obserwujemy wodne ekosystemy - wrażliwe środowisko, szybko reagujące na wszelkie zmiany. Korzystając z dobrodziejstwa wody, w swoim cywilizacyjnym rozwoju, człowiek zmienia jej bieg, wprowadza obce gatunki i szkodliwe substancje, ktore w końcu trafiają do Bałtyku. Wodne rośliny i zwierzęta nie potrafią żyć na lądzie, lecz także lądowe organizmy giną bez wody, a jej czystość zależy od nas wszystkich.

ODCINEK 3
ARCHEOLOGIA MORSKA, KUTRY I PODWODNE WRAKI
Film przedstawia ciekawe dla przyrodników, nurków i filmowców podwodne stanowiska archeologiczne te dawne i te współczesne. Zatopione wraki są miejscem osiedlania się licznych morskich organizmów.

ODCINEK 4
OBCE GATUNKI
Obserwując i badając morską przyrodę otrzymujemy informacje o gatunkach, które zamieszkują nasze morze lub tylko je odwiedzają. Świat stanął przed kolejnym wyzwaniem. Nowym globalnym niebezpieczeczeństwem są inwazje gatunków obcych, nierodzimych - czyli biologiczne zanieczyszczanie planety - żywe śmieci. Na szczęście tylko część z intruzów zaczyna zachowywać się w sposób niepożądany - inwazyjny. Film przedstawia niektóre spośród ponad 100 obcych gatunków zanotowanych dotąd w Morzu Bałtyckim. Ich liczba stale rośnie. Intruzami są organizmy mikroskopijne, ale także duże kręgowce jak np. gigantyczne wieloryby.

ODCINEK 5
NASZE FOKI
Obserwując fokę odpoczywającą na morskim brzegu stajemy zadziwieni tym faktem, bo to widok ciągle jeszcze rzadki, podczas gdy jeszcze sto lat temu w Bałtyku pływało ponad 200 tysięcy fok. Dzięki staraniom naukowców ssaki te znowu osiedlają się na bałtyckich plażach. Odnotowujemy coraz więcej doniesień o spotkaniu z foką. Wykonane zdjęcia lub filmy stają się świadectwem coraz częstszej ich obecności na polskim wybrzeżu.

ODCINEK 6
RYBOŁÓWSTWO PRZYBRZEŻNE
Film ukazuje fragmenty z życia rybaków łodziowych zajmujących się tym rzemiosłem, tak jak czynili to ich ojcowie. Sceny podwodne przyrody nieożywionej przeplatają się z żywymi zasobami morza. Mimo, że mocno przetrzebione, nadal umożliwiają rybakom pracę, w której wykorzystują różne techniki połowu, w zależności od gatunku ryby i miejsca połowu.

ODCINEK 7
WIELORYBY, DELFINY I MORśWINY
Ludzi zawsze interesowały morskie ssaki. Miliony tych stworzeń wybito w ostatnim stuleciu. Połowy wielorybów zostały zabronione w wielu krajach. Dzisiaj, w miejscach gdzie licznie występują, organizowane są turystyczne rejsy w pogoni za wspaniałymi waleniami. W polskim morzu też zdarzają się wizyty wielorybów i delfinów. Największą uwagę musimy poświęcić najmniejszym z waleni - morświnom. Pogarsza się jakość wód mórz i oceanów. Likwidując zagrożenia możemy ochronić je przed zagładą, tak aby następne pokolenia miały świadomość, że morświny żyją w Bałtyku tuż obok nas.

ODCINEK 8
INTRODUKCJE GATUNKÓW
Zmiany w środowisku powodują zanikanie morskich alg - nie ominęło to polskiej części Morza Bałtyckiego. Prowadzone są badania biologii wybranych gatunków ryb. Bada się strukturę populacji, wiek, wędrówki, genetykę. śledzi się preferencje w odżywianiu i rozród. Prowadzony jest monitoring gatunkowy poprzez kontrolowanie statystyki złowionych ryb. Opózniony wzrost temperatury wody powoduje niespójność cyklu biocenozy Zatoki Puckiej w stosunku do innych regionów Bałtyku. Konieczność podjęcia działań introdukcyjnych wynika z odmienności klimatycznej tego miejsca i warunków hydrologicznych.