Autorami projektu ŻYCIE BAŁTYKU - ATLAS ORGANIZMÓW I BIOTOPÓW są:


>> prof. UG dr hab. Krzysztof E. Skóra

>> prof. dr hab. Ludwik Żmudziński

>> Jerzy Abramowicz - nurkujący ekolog i filmowiec

>> dr Jan Warzocha

>>Ania i Andrzej Kośmiccy - fotografowie ptaków