Mięczaki Mollusca
Błotniarka bałtycka Lymnaea peregra
Müller, 1774
Small pond snail
Małgiew piaskołaz Mya arenaria
Linnaeus, 1758
Soft-shelled clam
Omułek bałtycki Mytilus trossulus
Gould, 1860
Blue mussel
Rogowiec bałtycki Macoma balthica
Linnaeus, 1758
Baltic macoma
Rozdepka rzeczna Theodoxus fluvialitis
Linnaeus, 1758
Freshwater snail
Sercówka bałtycka Cerastoderma glaucum
Poiret, 1789


Sercówka drobna Cardium hauniense
H.Peterseen,
Russel, 1971


Wodożytka bałtycka Hydrobioa ventrosa
Montagu, 1803
Laver spire snail
Racicznica zmienna Dreissena polymorpha
Pallas, 1771
Zebra mussel
Rangia Rangia cuneata
Sowerby, 1831
Atlantic Rangia
Szczeżuja wielka Anodonta cygnea
Linnaeus, 1758
Swan Mussel