BIOTOP - nieożywiona (abiotyczna) część ekosystemu, środowisko życia konkretnej biocenozy (organizmów), które przekształcają
w specyficzny sposób warunki abiotyczne w biotopie.