DNO TORFOWE - bardzo rzadko występujący typ dna. W Zatoce Gdańskiej spotykamy sięgające powierzchni dna lub wystające ponad dno pokłady torfu, często tworzące bardzo zróżnicowane formy. Można wyodrębnić dwie kategorie.