DNO PIASZCZYSTE - zbudowane jest głównie
z piasku (dominująca średnica ziaren 0,06 mm do mniej niż 2,0 mm). Jest to największy pod względem powierzchni i o najwyższej różnorodności gatunkowej biotop w naszej strefie Bałtyku. W otwartej strefie morza duża dynamika wody uniemożliwia roślinności osiadłej przytwierdzanie się do dna piaszczystego. Natomiast w osłoniętych miejscach, w strefie eufotycznej, występuje różnorodna roślinność osiadła. Dno piaszczyste stwarza dogodne warunki, zarówno dla organizmów filtrujących (np. małż piaskołaz), drapieżników
(np. skorupiak garnela) jak i detrytofagów
(np. wieloszczet nereida).

mapy: 1, 2

W polskiej strefie można wyodrębnić kilka kategorii dna piaszczystego: