PIERWORODNY

W helskim fokarium, będącym ośrodkiem hodowli i rehabilitacji fok Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego, w nocy 25 II 2001r. urodziła się foczka. Rodzicami są Unda Marina (Morska Fala) i Balbin – protoplasta helskiego stada. To pierwsze potomstwo Balbina i pierwsze urodziny foki w helskiej placówce. Noworodek jest trzecim „dzieckiem” w życiu Undy.

Dwa pierwsze urodziła żyjąc jeszcze w Sztokholmie, skąd jako dar, dzięki uprzejmości dyrekcji ośrodka hodowlanego SKANSEN oraz pomocy Szwedzko-Polskiego Towarzystwa Ochrony Środowiska została (w kwietniu 1999 roku) przekazana Stacji Morskiej UG na potrzeby polskiego projektu odtwarzania i ochrony kolonii fok szarych na Pd. Bałtyku. W porozumieniu z kolegami z ośrodka SKANSEN młoda foczka otrzymała imię Adam.

Krzysztof E. Skóra

<<<POWRÓT