JESIOTRY DLA JUTRA ...

to hasło przyświecało kolejnemu międzynarodowemu spotkaniu ekspertów, ze specjalnej grupy powołanej przez Komisję Helsińską, dla opracowania projektu odtworzenia bałtyckiej populacji jesiotrów. Po raz drugi miejscem spotkania była Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Obrady trwały od 30 I do 1 II.  Przyjęto ustalenia zmierzające do utworzenia (w Niemczech i Polsce) hodowlanych stad rozrodczych dla przeprowadzenia przyszłych zarybień naszych rzek i morza. Zastanawiano się także nad wyborem miejsc pod kątem utworzenia naturalnych tarlisk. Wiele czasu poświęcono sprawie eliminowania ze środowiska jesiotrów gatunków nie rodzimych, które obecnie uciekając z hodowli śródlądowych zachwaszczają  nasze wody. Grozi to zablokowaniem niszy ekologicznej przynależnej naszemu gatunkowi. Dyskutowano też nad zasadami prowadzenia kampanii informacyjnej wśród rybaków.

Wykonanie projektu wydaję się bardzo trudne. Czas pierwszego etapu realizacji oblicza się na ok. 30 - 50 lat. Dopiero wówczas będzie można ocenić efekty działań.  Jesiotry zachodnie dojrzewają bardzo późno, bo dopiero w wieku około 10 (samce) i 15 (samice) lat. Chcąc doczekać się płodnego potomstwa pierwsi rodzice będą musieli żyć prawie 30 lat. Na szczęście ryby te potrafią żyć dłużej.

Kiedy zatem w Zatoce Puckiej złowimy tego olbrzyma? Ostatniego złowiono tu w latach 30-tych.

Helska placówka - Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego pełni rolę lokalnego pogotowia badawczego dla sprawy odtworzenia jesiotrów zachodnich w naszych wodach. Stacja zapewnia, iż zwróci rybakowi wszelkie (!) koszty utrzymania przy życiu złowionego jesiotra zachodniego. Zbiera także informacje o historycznych połowach tych ryb oraz pokrewnych im gatunków.

Telefony 0-601-88-99-40 oraz  (058) 675-08-36 są czynne całą dobę dla odebrania zgłoszenia faktu złowienia lub informacji o podobnym połowie w przeszłości.

Suchy okaz z kolekcji Pana Kazimierza Necla. 

Młody jesiotr syberyjski złowiony około 1968 roku w rejonie Jastarni

Foto Krzysztof E. Skóra

O tym, że w Bałtyku i naszych rzekach żył jesiotr uczono nas w szkołach. Nie wszyscy jednak pamiętają, iż był to gatunek nazywany jesiotrem zachodnim. Widzieli go tylko nieliczni z nas. Ostatni w Polsce został złowiony w rejonie ujścia Wisły w 1972 roku.  Wcześniej wielki okaz złowiono w roku 1965 (foto poniżej).

Jesiotr złowiony w Wiśle w dniu 13.09.1965r. (dł. 280 cm, masa 136 kg, 120 cm obw., samica),
rybak: Kazimierz Latopolski, wieś  Łęg k. Chełmna. Foto: J. Waluga.

Więcej o jesiotrach na stronie internetowej:

 http://www.infish.com.pl/ksiazki_pliki/jesiotry.html

Była to największa nasza ryba. Wg różnych autorów osiągała imponujące rozmiary od 2 do 4 metrów długości i ok. 300 kg masy ciała. Przeciętnie jednak mierzyła 2,5 m i ważyła od 100 do150 kg. Żyła nawet 35 lat.

Nasze jesiotry zaczęły ginąć na przełomie  XIX i XX wieku. Za główną przyczynę uważa się nadmierne połowy, a także agresywną w stosunku do potrzeb przyrody regulację rzek: pogłębianie ich koryt, umacnianie brzegów oraz przegradzanie tamami. Jesiotry, które swoje tarliska  miały w ich górnych odcinkach nie były wstanie pokonać przeszkód. Mimo, że wzięto je pod ochronę - wyginęły.

Krzysztof E. Skóra

<<<POWRÓT