Dryfujący morświn

06.07.2017r., w godzinach popołudniowych Stacja Morska w otrzymała powiadomienie o dryfującym w Zatoce Puckiej martwym morświnie. Informacja nadeszła z pokładu jednostki pływającej s/y „Wezyr”. Ciało nie zostało podjęte na pokład. Według zgłaszających, zwłoki ssaka były niesione prądami wody w pobliże Rewy.

Raport o obserwacji odnotowano jako wiarygodny pomimo braku fotodokumentacji. Ciało morświna nie zostało odnaleziono. Bardzo prosimy o zgłaszanie podobnych sytuacji na całodobowy numer alarmowy helskiej placówki (601 88 99 40) lub do ,,Błękitnego Patrolu” WWF Polska (795 536 009).

JW przeszłości zdarzały się przypadki znalezienia na brzegu morświnów noszących ślady przyłowu. Martwych osobników przypadkowo złowionych w sieci rybacki nie należy wyrzucać za burtę. Jeśli fakt przyłowu zostanie zgłoszony do Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry IOUG w Helu, Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego lub Morskiego Oddziału Straży Granicznej, rybakom nie grożą żadne konsekwencje prawne w przypadku obecności martwego morświna na pokładzie jednostki.

Zgłaszanie przypadków przyłowu i obserwacji morświnów pomoże podjąć dialog pomiędzy użytkownikami morza i naukowcami oraz umożliwi wprowadzenie wspólnie wypracowanych sposobów ochrony przyrody.


MB


<<< POWRÓT