Międzynarodowa konferencja Szkoleniowa NFOŚiGW


W dniach 22-23.11.2016 w Juracie odbyła się międzynarodowa konferencja szkoleniowa  dotycząca wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony obszarów morskich. Na konferencji przedstawiono zasady ochrony i gospodarowania morskimi obszarami w różnych krajach. W debacie uczestniczyło blisko 100 osób, a zaproszeni goście pochodzili z Norwegii, Grecji, Rumunii, Estonii, Litwy oraz Łotwy.

Konferencję otworzyli: Anna Jakubowska – p.o. Dyrektora Departamentu Środków Zagranicznych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ingrid Norstein – Radcą w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie.

Pierwszy sesja tematyczna poświęcona była regulacjom prawnym w zakresie wyznaczania i funkcjonowania morskich obszarów chronionych w Polsce i Norwegii. W drugiej części przedstawiono systemy monitoringu wybrzeża natomiast trzecia i ostatnia tego dnia sesja obejmowała obecne sposoby ochrony wybrzeża.

Na drugi dzień zaplanowano jedną sesję tematyczną dotyczącą obecnych projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego PL02 czyli "ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów". W tym bloku przedstawiona została prezentacja dotycząca projektu Stacji Morskiej pt.: „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej”. Po każdym bloku odbywał się kilkuminutowy panel dyskusyjny.

Po zakończeniu części wykładowej odbyła się wspólna wizytacja obiektu Stacji Morskiej wraz z fokarium oraz nowo powstałej hali, w której swoją prezentację na temat historii oraz obecnych i przyszłych projektów Stacji Morskiej przedstawiła dr Iwona Pawliczka.

Konferencja, współfinansowana była ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego PL02  „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”. Jej głównym celem – zgodnie ze strategią współpracy dwustronnej dla Programu PL02 – było wsparcie polsko-norweskiej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ochrony obszarów morskich i przybrzeżnych.


Zapraszamy do obejrzenia galerii:

   

  

      

 


<<< POWRÓT