XXX Konferencja ECS

W dniach 14-16 marca 2016 r. w Funchal na Maderze odbyła się jubileuszowa 30. doroczna konferencja European Ceatcean Society. Tematem przewodnim konferencji były badania i zagadnienia związane z ochroną dużych ssaków morskich: Into the deep: Research and Conservation on Oceanic Marine Mammals, ale zaprezentowano wyniki badań dotyczące wszystkich gatunków ssaków morskich, zarówno waleni jak i fok. Łącznie przedstawiono 46 referatów, 24 komunikaty oraz 172 postery. Szczególnie dużo referatów oraz posterów poświęconych było tematyce ekologii, wpływowi człowieka na ssaki morskie oraz ich anatomii. Stacja Morska IO UG, jak co roku, zaprezentowała kolejne wyniki swoich wieloletnich badań m.in. na temat występowania morświnów w polskich wodach Bałtyku oraz zagrożeń występujących w środowisku związanych z aktywnością rybołówstwa. Szczegółowe informacje na temat wystąpień, referatów i posterów oraz samej konferencji można znaleźć na stronie internetowej ECS: http://www.europeancetaceansociety.eu/conference/30th-annual-conference-funchal-madeira

W tym roku specjalnymi gośćmi konferencji byli: Hal Whitehead z Uniwersytetu w Dalhousie w Kanadzie, który zaprezentował referat poświęcony relacjom socjalnym kaszalotów z rejonu Atlantyku i Pacyfiku; Mónica Almeida e Silva z Uniwersytetu na Azorach z wystąpieniem o ekologicznym znaczeniu otwartych wód i wysp oceanicznych dla fiszbinowców oraz Robin Baird, który przedstawił prezentację o oceanicznych populacjach waleni uzębionych w rejonie archipelagu wysp hawajskich.

Na zakończenie konferencji już po raz piąty odbyła się ceremonia wręczenia corocznej nagrody ECS Mandy McMath Conservation Award, przyznawaną za wybitny wkład w ochronę ssaków morskich, ze szczególnym uwzględnieniem działalności edukacyjnej i ochronę tych zwierząt in situ. W tym roku laureatem nagrody został dr Hal Whitehead – kanadyjski naukowiec, badacz relacji socjalnych i kulturowych waleni.

Jednocześnie, wręczający nagrodę dr Mark Simmonds, przewodniczący Komitetu przyznającego nagrodę ECS, przybliżył sylwetkę zmarłego w tym roku profesora Krzysztofa Skóry, twórcę Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, który był pierwszym laureatem tej nagrody w roku 2011. Dla uhonorowania wybitnego naukowca i jego zasług w propagowaniu ochrony morskiej przyrody, w szczególności krytycznie zagrożonej populacji bałtyckich morświnów, na etui obrazu, który został ufundowany przez Profesora Skórę jako nagroda przechodnia, która co roku trafia w ręce kolejnych laureatów, umieszczono tabliczkę upamiętniającą Profesora. Jednocześnie na cześć jego wieloletniej pracy na rzecz ochrony krytycznie zagrożonej bałtyckiej populacji morświna w logo nagrody zostanie umieszczona sylwetka przedstawiciela tego gatunku.

In memory of Krzysztof Skóra (1950-2016) the founder and Director of the Hel Marine Station in Hel, Poland, And the first recipient of the ECS Mandy McMath Conservation Award. Krzysztof presented this picture to the ECS to be passed to each award winner in turn.

Inspired by his work to conserve the endangered Baltic harbor porpoise, and in his memory, the Award logo features this species”

Pamięci Krzysztofa Skóry (1950-2016) założyciela i dyrektora Stacji Morskiej w Helu, Polska, oraz pierwszego laureata nagrody ECS imienia Mandy McMath. Krzysztof przekazał ten obraz dla ECS jako nagrodę, która co roku będzie przechodzić w ręce kolejnych jej zwycięzców.

Zainspirowani jego pracą na rzecz ochrony zagrożonej populacji morświna w Morzu Bałtyckim, oraz ku jego pamięci zdecydowano, że logiem nagrody będzie właśnie ten gatunek"

Dzień po konferencji na uczestników czekała niespodzianka w postaci rejsu, podczas którego udało się zaobserwować grupę delfinów butlonosych i delfinów zwyczajnych. 

Galeria zdjęć

 

 


Tekst i foto: Wojciech Górski


<<< POWRÓT