Szkolenie z zakresu pomocy zaolejonym zwierzętom

W dniach 23.04-25.04br odbyło się w Finlandii szkolenie dotyczące pomocy zaolejonym zwierzętom organizowane przez polski i fiński odział WWF. W szkoleniu brali udział głównie wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF, byli również przedstawiciele GDOŚ i Stacji Morskiej. W ciągu pierwszego dnia szkolenia mającego miejsce w siedzibie WWF w Helsinkach uczestnicy wysłuchali wykładów na temat potencjalnych źródeł zagrożenia wyciekami olejowymi w rejonie Bałtyku i gatunków szczególnie narażonych na działanie substancji ropopochodnych. Nie zabrakło również informacji o morfologii i anatomii ptaka, co pozwoliło bardzo dobrze zobrazować szczegółowe działanie efektu zaoliwienia na kondycję awifauny. Dla wielu uczestników nie mających wcześniej styczności z dzikim ptactwem bardzo pomocna okazała się część o różnych metodach chwytania ptaków i o środkach higieny, które muszą być przestrzegane podczas pracy z dzikimi zwierzętami. Kolejny dzień obejmował zajęcia praktyczne w jednostce straży pożarnej w Porvoo, pozwalające zaznajomić się z pracą fińskiej jednostki ds. czyszczenia zaoliwionych ptaków. W trakcie zajęć praktycznych ćwiczono mycie zaoliwionych martwych ptaków, konstruowanie zagród, klatek i basenów do przetrzymywania ptaków, jak również przymusowe karmienie osłabionych osobników. Trzeciego, ostatniego dnia w Ptasim Azylu w Heinola osoby uczestniczące w szkoleniu uczyły się chwytać ptaki, jednym z zdań było również zaplanowanie akcji pomocy zaoliwionym ptakom w wypadku wycieku substancji ropopochodnych u południowych wybrzeży Finladnii. Być może w przyszłości również w Polsce zostanie powołana jednostka ds. czyszczenia zaoliwionych ptaków. Choć w ostatnich latach nie notowano żadnych dużych wycieków olejowych, przy wzmagającym się transporcie tych substancji, zwłaszcza z Rosji, istnieje potencjalne zagrożenie ich wycieku w rejonie południowego Bałtyku.

Galeria zdjęć:

     

     


<<< POWRÓT