Urodził się Kil


W dniu 10 marca 2011 roku o godzinie 21.30 w fokarium Stacji Morskiej IO UG miały miejsce kolejne focze narodziny. Tym razem szczęśliwą matką została foka Agata, która urodziła syna. Otrzymał on imię Kil. W kilka godzin po porodzie szczenię ważyło 13,30 kg i mierzyło 101 cm. Kil jest 3 foką urodzoną w tym roku, wcześniej przyszły na świat Knop (6 marca) i Koga (8 marca). Ojcem wszystkich szczeniąt jest starszy z samców Bubas.

Najłatwiej odwiedzić nasze foki przez internet. Obraz kamery pokazuje tą cześć fokarium, w którym focze mamy rodzą i wychowują swoje potomstwo - kliknij.

Projekt wsparcia restytucji i ochrony fok szarych prowadzimy obecnie wspólnie z WWF Polska i licznymi partnerami, z których najdłużej pomagają ratować foki Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Polkomtel S.A. operator sieci plus.

Oprac. Marcin Gawdzik
Foto: Krzysztof E. Skóra

 

             

 


<<< POWRÓT