Sum pod Helem

Rufowy kuter Hel-125, łowiąc szproty w rejonie helskiego cypla złapał młodego, suma (Silurus glanis). Ta typowo słodkowodna ryba przeżyła wszystkie pokładowe operacje wynikające z wybierania włoka i dzięki troskliwej opiece załogi trafiła do Stacji Morskiej IOUG. Sum złowiony 27.09.2011 w rejonie Helu. Długość całkowita 47 cm. 
Głębokość połowu w zakresie 25-45 m. Narzędzie: włok pelagiczny. 

Złowiony okaz ulokowano w dużym basenie z naturalna wodą bałtycką. Ichtiolodzy obserwują jego stan oraz możliwości adaptacyjne do lokalnego zasolenia, które w rejonie Helu wynosi obecnie ok. 6,7 PSU.

Jak wskazują  mapy prądów ekohydrodynamicznego modelu Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, dzień wcześniej mieliśmy do czynienia z ruchem mas wodnych skierowanych od strony zachodnich ujść Wisły ku północy. Mogło to być główną przyczyną dotarcia młodego suma aż w rejon końca Półwyspu Helskiego.

To drugi okaz tego gatunku w kolekcji ichtiologicznej Stacji Morskiej. Pierwszy został złowiony w Zatoce Puckiej w końcu maja 1999 roku. Wcześniej gatunek ten, jako zaobserwowany u brzegów naszego morza, był wymieniany na lokalnych listach ichtiofauny z lat 20 ubiegłego wieku [1].

Krzysztof E. Skóra


[1]  Skóra K.E., 1999. Sum w Zatoce Puckiej. Helska Bliza, 11(62), 6.


<<< POWRÓT