Sprzątanie Helu

W dniu 22 września 2011 roku odbyło się Sprzątanie Świata w Helu. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Obrońców Helu w Helu wraz z organizatorami sprzątali wyznaczone tereny plaż, wydm i lasów w Helu.

Obchody rozpoczęły się od porannego spotkania dzieci z panią Mirą Stanisławską - Meysztowicz, prezesem Fundacji Nasza Ziemia i Fundacji Sprzątanie Świata - Polska. Na spotkaniu pani Mira przedstawiła problematykę ekologiczną i wskazała na proste działania, które pomogą nam zachować postawę proekologiczną.

Od godziny 10:00, po oficjalnym otwarciu, dzieci i dorośli ruszyli w teren. Pamiętajmy o tym, że takie sprzątanie to tylko namiastka potrzeb i przypomnienie dla nas wszystkich - nie warto śmiecić nie tylko z powodu przyrody żyjącej wokół nas, ale także dla naszego wspólnego dobra.

W Sprzątaniu Świata w Helu wzięli w tym roku udział wzięli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Helu, Fundacja Nasza Ziemia, rybacy ze Zrzeszenia Rybaków Morskich, wolontariusze Stowarzyszenia Alternatywny Cypel oraz pracownicy Stacji Morskiej IO UG.

<<< POWRÓT