Posłuchać morświna

W dniach 9 - 12.06.2011r. w Stacji Morskiej IO UG odbyły się warsztaty, których celem było doskonalenie umiejętności detekcji obecności morświnów drogą analizy danych pozyskiwanych z urządzeń hydroakustycznych typu C-POD. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele realizatorów projektu SAMBAH w Polsce, Szwecji i Niemczech. Zajęcia poprowadził Nick Tregenza, założyciel Chelonia Ltd., producenta urządzeń serii POD (Porpoise Detector). 

Podczas trzech dni warsztatów przejrzano dane hydroakustyczne, których ciągły zapis odpowiada okresowi czasu równemu 65 lat ! Analizowane dane pochodziły z urządzeń hydroakustycznych, używanych do monitorowania skuteczności działania linii pingerów umieszczonych pomiędzy Helem a Gdynią w ramach projektu Stacji Morskiej IO UG „Czynna ochrona morświnów przed przyłowem”. Projekt ten służy zapobieganiu wpływania morświnów do rejonu o dużej aktywności połowowej. 

Zorganizowane w Stacji Morskiej IOUG warsztaty, były niepowtarzalną okazją do weryfikacji wyszukiwanych odgłosów wydawanych przez morświny, rozpoznawania nieznanych źródeł dźwięku o charakterystyce zbliżonej do tzw. „klików” wysyłanych przez te zwierzęta i umiejętności określania detekcji pozytywnych. Ponieważ urządzenia typu C-POD są głównym sprzętem badawczym używanym w projekcie SAMBAH, spotkanie to było także okazją do zapoznania się z nowym oprogramowaniem stosowanym do analizy nagrań hydroakustycznych i metodami przeglądania i filtrowania danych. 
Na następne spotkanie dotyczące stosowanej metody nasłuchu morświnowych dźwięków i interpretacji wyników umówiono się jesienią w Danii. 

Tekst: Monika Kosecka
Foto: Krzysztof Skóra


<<< POWRÓT