Pod „Skrzydłami” o bioróżnorodności Bałtyku

W dniu 8 lipca 2011r. podczas Baltic Sail w Gdańsku stypendyści I edycji Programu Stypendialnego „Skrzydła z Grupą LOTOS” wzięli udział w rejsie po Zatoce Gdańskiej.

Rejs dla młodzieży odbył się na pokładzie „Joanny Saturny” (foto: Jacek Balk).

„Skrzydła” to program pomocy skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych. Program ten jest prowadzony przez Caritas Polska, zaś w roku 2010 partnerstwo strategiczne z tą instytucją nawiązała Grupa LOTOS, obejmując pomocą stypendialną 70-ciu najbardziej potrzebujących uczniów z trzech regionów Polski tj. woj. pomorskiego, powiatu jasielskiego i bielskiego.

Podczas rejsu młodzi żeglarze obserwowali wody Zatoki Gdańskiej
i stawiali żagle (foto: Piotr Kukowski).

Zwieńczeniem pierwszego roku programu „Skrzydła z Grupą LOTOS” był właśnie ów rejs, podczas którego kilkudziesięciu gimnazjalistów mogło nie tylko zdobyć nieco wiedzy żeglarskiej i poznać historię Gdańska, ale również zgłębić tajemniczy świat mieszkańców Bałtyku.

Wykład o Bałtyku cieszył się sporym zainteresowaniem i pomógł młodzieży
poszerzyć wiedzę na temat tego morza (foto: Piotr Kukowski).

O przeprowadzenie wykładu na temat bioróżnorodności Morza Bałtyckiego poproszono edukatorki z Błękitnej Szkoły w Helu. Podczas podróży na fińskim żaglowcu „Joanna Saturna” młodzi żeglarze wysłuchali informacji o cechach Bałtyku i o tym w jaki sposób determinują one warunki życia mieszkańców tego akwenu, a także zapoznawali się z największymi problemami, z jakimi radzić sobie muszą bałtyckie organizmy. Przekrojowa pogadanka ukazująca nieznany zazwyczaj uczniom świat naszego morza zakończyła się konkursem wiedzy z nagrodami ufundowanymi przez Grupę LOTOS.

Po pogadance na temat bioróżnorodności Bałtyku młodzież sprawdzała zdobytą wiedzę,
biorąc udział w konkursie (foto: Piotr Kukowski).

Miłym akcentem kończącym rejs stała się wizyta na pokładzie „Joanny” Mateusza Kusznierewicza, Ambasadora Miasta Gdańska ds. Morskich i wspólne, pamiątkowe z nim zdjęcie.

Tekst: Monika Selin


<<< POWRÓT