NARODOWE CENTRUM BADAŃ BAŁTYCKICH 

Na pokładzie statku „Dar Pomorza”, pomniku i symbolu tradycji i dążeń morskich Polaków, w obecności Ministra Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. med. Macieja Banacha, w dniu 5 lipca 2011 roku odbyło się podpisanie Porozumienia na rzecz powołania Narodowego Centrum Badań Bałtyckich (NCBB). Porozumienie podpisali przedstawiciele Miasta Gdyni oraz największych polskich uczelni akademickich i instytucji prowadzących badania morskie.

Centrum NCBB będzie unikalnym w skali kraju integrującym przedsięwzięciem w dziedzinie morskiej edukacji i badań naukowych. Projekt ukierunkowany będzie na poszukiwanie i tworzenie nowych dróg współpracy nauki i uczelni akademickich z lokalnym samorządem, administracją państwową i innowacyjnym biznesem w celu skutecznej realizacji założeń Polityki Morskiej naszego kraju.

Formą prawną przyszłego Centrum będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni. Jest to nowe oryginalne rozwiązanie w dziedzinie badań i edukacji morskiej. Inicjatorami i udziałowcami spółki będą: Miasto Gdynia, Uniwersytet Gdański, Instytut Morski w Gdańsku, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Uniwersytet Szczeciński i Akademia Morska w Szczecinie. Centrum wzmocni potencjał polskich instytucji naukowych przy występowaniu o duże projekty naukowo-badawcze oraz infrastrukturalne w ramach programów polskich i międzynarodowych.


<<< POWRÓT