Transfer dobrych praktyk – dwudniowe podsumowanie

W ostatnich dniach listopada odbyło się dwudniowe spotkanie podsumowujące wyjazd studyjny do niemieckich, holenderskich i duńskich ośrodków zajmujących się hodowlą ssaków morskich oraz ochroną przyrody Morza Bałtyckiego i Północnego. Wyjazd studyjny odbył się w dniach od 20 do 26 czerwca 2010r., a teraz uczestnicy ponownie spotkali się, by omówić sposób transferu dobrych praktyk w ochronie przyrody mórz na polskie potrzeby.

Pierwszy dzień spotkania, 29 listopada, rozpoczął się od zwiedzania przez zagranicznych gości Stacji Morskiej oraz terenów, gdzie realizowane są projekty Uniwersytetu Gdańskiego. Po krótkim przywitaniu i multimedialnym wstępie ukazującym historię tej placówki oraz aktualnie prowadzone przez nią działania, przybyli goście zwiedzili ośrodek hodowli, leczenia i rehabilitacji fok, czyli fokarium. Byli świadkami karmienia rezydentalnego stada fok szarych, podziwiali nieodłącznie związany z karmieniem trening medyczny naszych podopiecznych. Goście odwiedzili również muzeum fokarium, gdzie wysłuchali informacji o historii fok szarych w Bałtyku oraz biologii i problemach bałtyckiej populacji morświnów. Na krótko wstąpili także do sali Błękitnej Szkoły, toteż obecna na zajęciach młodzież miała możliwość zadania pytań ekspertom z innych krajów i wypowiedzi na frapujące zagranicznych gości kwestie. Kolejnym punktem programu pierwszego dnia spotkania było wyjście na teren przyszłej Błękitnej Wioski - projektu, którego realizacja ma na celu powstanie w Helu odpowiedniej infrastruktury dla prowadzenia badań i morskiej edukacji - oraz wizyta na Helskim Cyplu.

Tego samego dnia popołudniu w Jastarni odbyły się warsztaty, w czasie których uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami z wyjazdu oraz rozwiązaniami, które warto wprowadzić w polskich instytucjach. Wywiązała się bardzo owocna we wnioski dyskusja. Przedstawiciele Stacji Morskiej wysłuchali również wielu cennych uwag i porad dotyczących funkcjonowania tej placówki.

30 listopada był dniem, w którym prym wiedli zaproszeni do Polski goście. Uczestnicy konferencji, która się tego dnia odbyła, mieli możliwość obejrzenia krótkich prezentacji i wysłuchania informacji na temat działalności poszczególnych ośrodków. Zaprezentowano także powstałe w ramach projektu „Transfer dobrych praktyk w ochronie środowiska Bałtyku” publikacje, video reportaż oraz klip. Ten drugi dzień spotkania był otwarty także dla osób, które nie brały bezpośredniego udziału we wspomnianym projekcie, tak więc nadarzyła się znakomita okazja do kontynuowania dyskusji rozpoczętej ubiegłego wieczoru, tym razem w dużo szerszym gronie. Pełni pomysłów na rozwój i być może praktyczny transfer pomysłów z zagranicznych ośrodków późnym popołudniem zakończyliśmy dwudniowe spotkanie podsumowujące czerwcowy wyjazd.

Projekt „Transfer dobrych praktyk w ochronie środowiska Bałtyku” to przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, organizacjami WWF Polska i WWF Niemcy oraz Muzeum Historii Naturalnej w Sztokholmie. Projekt polega na przeniesieniu z zagranicy i rozpowszechnieniu na obszarze Polski wiedzy opartej na dobrych praktykach i rozwiązaniach z zakresu ochrony środowiska Bałtyku, a przede wszystkim dwóch zagrożonych gatunków ssaków morskich: foki szarej i morświna.

Projekt „Transfer dobrych praktyk w ochronie środowiska Bałtyku” otrzymał dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu, komponentu 2: „Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój” oraz obszaru tematycznego „Łączenie ochrony dziedzictwa kulturowego z rozwojem lokalnych społeczności”.

Tekst: Monika Selin, Klaudyna Sergot – Stacja Morska IO UG
Foto: Kamila Kęćkowska – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
 

<<< POWRÓT