Szkolenia Błękitnego Patrolu


Już drugi raz od rozpoczęcia projektu „Wsparcie restytucji ssaków bałtyckich w Polsce” realizowanego przez WWF Polska oraz Stację Morską w Helu odbyły się szkolenia Błękitnego Patrolu. Poprzednie spotkania wolontariuszy miały miejsce pod koniec 2009 roku w Helu. Tym razem warsztaty szkoleniowe odbyły się w dniach od 15 do 17 października 2010 w Rowach.

Błękitny Patrol WWF to grupa 40-tu wolontariuszy mieszkających na całym wybrzeżu Polski, nie dalej niż 3 kilometry od morza. Każdy z uczestników patrolu ma przypisany do siebie odcinek plaży, który patroluje i sprawdza czy na danym fragmencie nie pojawiły się foki lub morświny. Błękitny Patrol jest również grupą szybkiego reagowania. Kiedy na numer alarmowy Stacji Morskiej (601-88-99-40) lub Błękitnego Patrolu (795-536-009) trafi informacja o obserwacji morskiego ssaka na plaży, z pewnością pierwsi pojawią się tam wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF. 

Szkolenie rozpoczęło się od zaprezentowania postępów czynionych w projekcie "Wsparcie restytucji ssaków bałtyckich w Polsce" (w skrócie "Ssaki bałtyckie"). Kierownik projektu Anna Dębicka wskazała również zaplanowane do realizacji w najbliższym czasie zadania. Nie zabrakło też miejsca na zaprezentowanie  najnowszego projektu realizowanego przez Stację Morską IO UG w Helu. Pani Iwona Pawliczka omówiła cele projektu, metody badawcze oraz harmonogram zadań, realizowanych w ramach SAMABAH. W czasie zajęć dużo czasu poświęcono na omówienie zagrożeń związanych z wyciekiem substancji ropopochodnych i chemicznych. Wykład na temat wpływu niebezpiecznych substancji na ssaki morskie zaprezentowała Joanna Skeris-Gruchal , weterynarz pracująca w Stacji Morskiej. Tematykę zagrożeń jakie niosą ze sobą substancje ropopochodne dla ptaków morskich przybliżył zaproszony przez organizatorów gość, Szymon Bzoma, przedstawiciel Grupy Badawczej Ptaków Morskich KULING. Kolejnym zaproszonym wykładowcą była Grażyna Greś- przedstawicielka firmy Sintac która w kilku wykładach wyjaśniła jak może oddziaływać na środowisko naturalne skażenie środowiska wywołane substancjami niebezpiecznymi, a także możliwości zapobiegania wyciekom substancji niebezpiecznych. Cały harmonogram szkolenia - pobierz.

Ponownego spotkanie wszystkich wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF dała wszystkim uczestnikom ogromną ilość pozytywnej energii. Wolontariusze wymienili doświadczenia związane z patrolowaniem brzegu morskiego oraz udziałem w spotkaniach z żywymi i martwymi ssakami morskim na polskim brzegu. Była to też znakomita możliwość bliższego poznania oraz wymiany pomysłów 40stu miłośników morskiej przyrody zgrupowanych w Błękitnym Patrolu WWF. Napawa ogromną nadzieją fakt, że przyroda Bałtyku i morskie ssaki, które w nim żyją, mają tak oddanych sojuszników.

W szkoleniu brali udział przedstawiciele Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Projekt „Wsparcie restytucji ssaków bałtyckich w Polsce” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Tekst: Paweł Bloch, Klaudyna Sergot
Foto: Marcin Grzegorczyk
18.10.2010r.

Obejrzyj galerię zdjęć:

<<< POWRÓT