Martwy morświn w Lubiatowie

W dniu 16 czerwca 2010r. Stacja Morska otrzymała zgłoszenie o znalezieniu martwego morświna na brzegu w Lubiatowie. Jego stan wykazywał daleko posunięty proces rozkładu. Pobrano tkanki do badań pod kątem analiz genetycznych. Zwierzę było samcem o długości ciała 141 cm.

Martwy morświn w Lubiatowie.

Stacja Morska IOUG prosi o wszelkie dane o podobnych poczynionych obserwacjach na Bałtyku: 

tel: (+48) 601-88-99-40 lub (58) 675-08-36 (czynne 24h) 
e-mail: hel@ug.edu.pl lub morswin@ug.edu.pl 

<<< POWRÓT