O Ryfie Mew w Gdyni

W dniu 23 września 2009r. w Gdyni, w sali wystawowej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, odbyło się zorganizowane przez WWF Polska spotkanie poświęcone Ryfowi Mew.  

W jego trakcie zostały przedstawione prezentacje dotyczące tego obszaru przez przedstawicieli kilku instytucji i organizacji: prof. Jacka Urbańskiego [1], prof. Jana Marcina Węsławskiego [2], prof. Krzysztofa E. Skórę [3], dr Szymona Bzomę [4] oraz panią Annę Stelmaszyk - Świerczyńską [5]. W dalszej części spotkania miała miejsce bardzo interesująca dyskusja na temat wzmocnienia ochrony Ryfu Mew przed antropopresją.


W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele m.in.: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Urzędu Morskiego w Gdyni, Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni, Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Unia oraz Fundacji Nasza Ziemia. 

MG
24.09.2009r.


[1]  prof. UG dr hab. Jacek Urbański (Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego): „Morfometria Ryfu Mew.”

[2]  prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski (Instytut Oceanologii PAN): 
„Ryf Mew – turystyka i ochrona środowiska.“

[3]  prof. UG dr hab. Krzysztof Edward Skóra (Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego): 
„Znaczenie Ryfu Mew dla rybołówstwa.“ 
oraz 
„Znaczenie Ryfu Mew dla planu odtwarzania kolonii fok szarych.“

[4] dr Szymon Bzoma (Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING): 
„Czy ptakom przeszkadza turystyka? Znaczenie Ryfu Mew jako miejsca odpoczynku ptaków.”

[5]  Anna Stelmaszyk - Świerczyńska  (Urząd Morski w Gdyni): 
„Ryf Mew a obowiązujące prawo.”

<<< POWRÓT