Planeta Ocean w Helu!

Od 27 czerwca aż do 4 października 2009 roku oglądać można bałtycką edycję wystawy „PLANETA OCEAN – Odkrywając świat morskiej bioróżnorodności”. Przez całe lato w malowniczej scenerii portu rybackiego w Helu tysiące turystów z Polski i zagranicy może podziwiać 100 wielkoformatowych (180 cm x 120 cm) fotografii podwodnego świata. Zdjęciom towarzyszą opisy naukowe i duże plansze informacyjne. Ekspozycja jest podświetlona w nocy, dostępna za darmo przez całą dobę. Autorami wystawy są dwaj francuscy biolodzy Laurent Ballesta i Pierre Descamp. Na część dotyczącą Bałtyku złożyły się prace 7 polskich fotografów i naukowców.

27 czerwca odbyła się uroczysta inauguracja wystawy. Wernisaż uświetnili swoją obecnością przedstawiciele partnerów, sponsorów, organizatorów przedsięwzięcia, a także polscy autorzy zdjęć. Patronat nad wystawą objęli: Minister Środowiska Maciej Nowicki, Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski, Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski, a także Zastępca Burmistrza Helu Jarosław Pałkowski.

Wystawa składa się z 87 fotografii Laurenta Ballesty wykonanych na przestrzeni wielu lat w różnych miejscach świata. Dodatkowo został dołączony bałtycki aneks ekspozycji składający się z 13 zdjęć, który pomoże odkryć widzom, jak wiele tajemnic kryje pozornie dobrze znane rodzime morze. Integralnym elementem „Planety Ocean” jest 30 plansz informacyjnych z tekstami autora wystawy Pierre'a Descampa i w części bałtyckiej prof. Krzysztofa E. Skóry. Teksty są prezentowane w języku polskim i angielskim. Zawierają zarówno najbardziej aktualne, bogate w statystykę dane dotyczące mórz i oceanów, jak i bardziej filozoficzny czy też kulturowy wymiar zagadnienia.

Edukacyjny charakter przedsięwzięcia podkreślają dodatkowo zaplanowane działania w przestrzeni wystawy. Przez cały okres ekspozycji w porcie rybackim w Helu zaplanowane jest Kino Letnie, czyli cykl 16 wyjątkowych filmów poświęconych relacji człowieka z morzem. Filmy wyświetlane będą w każdy piątek o godz. 21. Obecnie od rana do wieczora otwarty jest pawilon multimedialny, a także punkt informacyjny. W ramach programu edukacyjnego odbywają się zajęcia, pogłębiające świadomość ekologiczną i wiedzę o morzu, kierowane głównie do młodzieży z placówek oświatowych.

Organizatorem wystawy jest Fundacja Europejskie Centrum Ziemi" - kliknij przy współpracy z Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody" - kliknij. Ze strony organizacyjnej i merytorycznej  w przedsięwzięciu wzięły również udział Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Mamy nadzieję, że wystawę obejrzy wielu turystów z Polski i zza granicy, a tym samym stanie się ona ważnym czynnikiem uwrażliwiającym na problemy wodnego ekosystemu. Zwłaszcza mieszkańcy tych terenów które nie bezpośrednio graniczą z morzem, mogą przekonać się jak wspaniała jest bioróżnorodność Wszechoceanu, ile kryje w sobie tajemnic i jak ważna jest ochrona tego zagrożonego działalnością człowieka świata.

Książka zawierająca komplet zdjęć (400 kolorowych ilustracji na 384 stronach) z wystawy pod tytułem Planeta Mórz, wyd. Arkady,  dostępna jest w sprzedaży w Sklepiku Fokarium na ulicy Morskiej 2 w Helu.

Oprac. Paweł Bloch, Klaudyna Sergot, Monika Konkel
Foto: Paweł Bloch, Anna Biała, Lidia Rydz
29.06.2009r.

 

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z wernisażu wystawy 

 

     

 

   

 

   

 

<<< POWRÓT