Przyrodnicy donoszą ...

Ciekawe informacje o złowieniu rzadkich ryb pojawiły się na forum internetowym www.przyroda.org . Na specjalnej stronie dr Szymon Bzoma zawiadamia o natrafieniu w sieciach rybackich na tak unikatowe gatunki jak: rekin, molwa, rdzawiec, plamiak, barwena czy rzadka płastuga - ziminica.

Palmy pierwszeństwa nie sposób nie przypisać informacji o złowieniu w polskich wodach Bałtyku rekina. To prawdopodobnie drugi taki przypadek, obok stwierdzonego w latach 60. w tym samym rejonie kolenia, choć tym razem dotyczy innego gatunku. Jako pierwszy o fakcie doniósł w dniu 22 grudnia 2007 roku portal - Kołobrzeski Serwis Internetowy - www.gazetakolobrzeg.pl  [1]. Autor tekstu i zdjęć Jarosław Banaś poinformował nas, że złowiony przez kołobrzeskich rybaków okaz został oznaczony jako żarłacz śledziowy (Lamna nasus [2]) i mierzył 120 cm. Okaz został wypreparowany i zasili lokalne muzeum.

 

Kołobrzeski okaz młodego rekina. Foto: Jarosław Banaś.

Zdjęcie zamieszczamy dzięki uprzejmości autora.

Natomiast w dniu 15 listopada 2007r. i w styczniu 2008r. kuter Koł-73 złowił molwy. Jak informuje autor notatki dr Szymon Bzoma, zdjęcie zrobiono tylko pierwszej. Drugą zjedzono. Szkoda, bo to wielka rzadkość.

 

Okaz molwy (ok. 80 cm długości) złowiony 15  listopada 2007r.

Pierwsze stwierdzenie molwy w polskich wodach pochodzi z 25 września 1995r. Złapała ją jednostka JAS-30 w sieci stawne w rejonie wschodniej części Zatoki Puckiej. Ryba ta miała prawie 72 cm długości i 2,07 kg masy. Okaz ten znajduje się w kolekcji Stacji Morskiej IOUG w Helu.

W serwisie www.przyroda.org można znaleźć także zdjęcia jeszcze kilku innych ryb. Poniżej jedno z nich wykonane przez Pana Marcina Ramutowskiego. Przedstawia rzadko u nas łowioną płastugę - zimnicę.

Krzysztof E. Skóra

 

[2] nie ma jeszcze potwierdzenia przynależności taksonomicznej tego okazu

<<< POWRÓT DO EKOPATROLU

<<< POWRÓT DO ARCHIWUM