Odnowiony port w Jastarni

„W życiu gospodarczym miasta najważniejszym obiektem jest port” – te słowa Burmistrza Jastarni p. Tyberiusza Narkowicza wypowiedziane latem 2007 roku tuż przed pierwszym uderzeniem kafara miały odzwierciedlać nadzieje mieszkańców. Port w Jastarni, którego budowę rozpoczęto dokładnie 80 lat temu, był bowiem zaprojektowany przede wszystkim z myślą o rybakach. I choć był i jest miejscem, z którego korzysta bardzo wiele osób (żeglarze, wędkarze, spacerowicze), to właśnie obecność rybaków i ich jednostek nadaje mu specyficzny charakter. Ludzie morza cumują tu swoje łodzie i kutry, a w czasie, gdy nie wychodzą w morze, gromadzą się w porcie, by „bejtować” (naprawiać) podarte sieci.

Wydawałoby się więc, że gminna inicjatywa rozbudowy portu spotka się z powszechną akceptacją mieszkańców, a zwłaszcza najbardziej zainteresowanych – rybaków. Niestety, wątpliwości i niezbyt pochlebne opinie pojawiły się już w pierwszych fazach realizacji inwestycji pod nazwą „Rozbudowa przystani rybackiej z zapleczem remontowym w porcie 
w Jastarni”.

Wśród zgromadzanych gości znalazła się także p. Anna Wypych-Namiotko 
z Ministerstwa Infrastruktury

Przedsięwzięcie to finansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo 
i przetwórstwo ryb 2004-2006” przy 75% udziale Unii Europejskiej swój finał znalazło 25 lipca 2008 roku. Tego dnia, kilkanaście minut po godzinie 13.00 rozpoczęły się uroczystości kończące tę inwestycję, zwane „otwarciem portu”. Wśród zgromadzonych gości obecni byli nie tylko włodarze miasta – burmistrz Tyberiusz Narkowicz i zastępca burmistrza Zbigniew Chmaruk, ale również lokalni samorządowcy wyższego szczebla oraz wszystkie osoby zainteresowane tym przedsięwzięciem. Głównym wykonawcą robót była firma Hydrobudowa S.A., którą na otwarciu portu reprezentował sam Prezes Zarządu p. Wojciech Czajko. Spośród lokalnych samorządowców w uroczystości tej wzięli udział: Marszałek Województwa Pomorskiego p. Jan Kozłowski, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego p. Mieczysław Struk oraz Starosta Pucki p. Artur Jabłoński. 

Prezes Zarządu firmy Hydrobudowa S.A. p. Wojciech Czajko

W tak ważnym dla gminy Jastarnia momencie nie zabrakło również przedstawicieli Ministerstw Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Infrastruktury. Podsekretarz stanu ds. gospodarki morskiej w Ministerstwie Infrastruktury p. Anna Wypych-Namiotko pogratulowała władzom Jastarni zrealizowania tak ważkiego przedsięwzięcia i życzyła dalszych sukcesów w pozyskiwaniu funduszy wspólnotowych dla potrzeb lokalnych inwestycji. Gratulacje i wyrazy uznania składano nie tylko publicznie. Burmistrz Helu p. Jarosław Pałkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni p. Andrzej Królikowski, dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni p. Tomasz Linkowski oraz inne obecne na uroczystości osoby swoje życzenia użytkownikom portu przekazywały indywidualnie, podczas towarzyskich rozmów.

Przedstawiciel środowiska rybackiego

Miła, przyjazna atmosfera zmieniła się nieco jeszcze przed symbolicznym przecięciem wstęgi oraz poświęceniem obiektów portowych oddawanych do użytku mieszkańcom. Stało się to za sprawą odczytanego przez reprezentanta rybaków oświadczenia, w którym oprócz podziękowania władzom gminy za trud włożony w sfinalizowanie rozbudowy portu znalazły się też słowa goryczy. Padło m.in. pytanie, czy warto inwestować tak wielkie fundusze w przedsięwzięcie, które nie będzie spełniało swojej roli. Zdaniem rybaków bowiem coraz większe obostrzenia i unijne zakazy wynikające m. in. ze stanu zasobów naturalnych Morza Bałtyckiego doprowadzą w niedługim czasie do tego, że osobę wykonującą ten zawód będzie można zobaczyć tylko w „skansenie”. Nagrodzone przez właścicieli i załogi jednostek rybackich gromkimi brawami oświadczenie poparte zostało opuszczeniem na łodziach i kutrach flag narodowych do połowy masztu i przyozdobienie ich kirem na znak protestu.

Już po uroczystym przecięciu wstęgi wszyscy obecni w jastarniańskim porcie zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy fotograficznej zatytułowanej „Nasze okno na świat. Port w Jastarni 1928-2008”. Została ona zaprojektowana przez panów: Jerzego Kąkela i Mirosława Kuklika, a powstała na bazie fotografii portu wykonanych w ciągu 80 lat jego istnienia i funkcjonowania. W dniu 25 lipca 2008 roku zwiedzający tę plenerową ekspozycję mogli również posłuchać oryginalnego, przygotowanego specjalnie na tę okazję utworu, stanowiącego oprawę muzyczną wystawy. O wyjątkowym charakterze skomponowanej przez p. Pawła Selina kompozycji świadczy fakt, że można w niej było odnaleźć autentyczne odgłosy nagrane podczas prac modernizacyjnych przeprowadzanych w porcie w Jastarni.

Po części oficjalnej wszystkich obecnych zaproszono na degustację 
dań rybnych oraz zachęcono do zwiedzania nowo oddanych obiektów.

Tekst: Monika Konkel
Foto: Paweł Selin
26.07.2008r.

<<< POWRÓT