Ważny anons

W dniu 29 marca 2008 roku w wydaniu trójmiejskim Gazety Wyborczej ukazało się ogłoszenie, w którym Stacja Morska IO UG oficjalnie poinformowała
o rozpoczęciu realizacji projektu ochrony morświnów w Zatoce Puckiej. Pełna nazwa projektu brzmi: „Czynna ochrona morświnów (Phocoena phocoena) przed przyłowem” i jest on przewidziany na lata 2008-2010.

Monika Konkel

31.03.2008r.

<<< POWRÓT