Hel i Hela adoptowani

Co roku w dniu 8 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Oceanów. Został on ustanowiony na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. i jest okazją do zwrócenia uwagi na nasze oceany, problemy organizmów w nich żyjących i podjęcia działań mających na celu ich ochronę.

W tym roku postanowiliśmy szczególnie uczcić ten dzień właśnie w Helu. W niedzielę, 8 czerwca 2008 roku, miasto Hel uroczyście otoczyło swoją opieką dwóch ambasadorów fauny, która powszechnie zamieszkuje północną część Wszechoceanu. Są to dwie urodzone w tym roku w helskim fokarium foki szare, Hel i Hela, które, zgodnie z realizowanym przez Stację Morską projektem reintrodukcji tego gatunku na obszar południowego Bałtyku (kliknij), zostaną w najbliższym czasie wypuszczone na wolność.

 

Hel, ur. 01.03.2008r.                                               Hela, ur. 5.03.2008r.

Uroczyste obchody Światowego Dnia Oceanów w helskim fokarium rozpoczęli państwo Sylvie i Krzysztof Derdacki organizatorzy wystawy „Planeta Ocean – Odkrywając świat morskiej bioróżnorodności”, o której pisaliśmy już wcześniej na naszych stronach www (kliknij).

Opowiedzieli wszystkim obecnym o swojej inicjatywie, zwracając szczególną uwagę na istotność ochrony ekosystemów mórz i oceanów. Potrzeba ochrony tych ekosystemów jest dziś szczególnie ważna, a nieznane zazwyczaj życie podwodnych krain, którego namiastkę w postaci barwnych zdjęć mieliśmy okazję obejrzeć, godne najwyższej uwagi.

Następnie głos zabrała p. Iwona Kuklik ze Stacji Morskiej w Helu. Opowiedziała o biologii i statusie fok żyjących współcześnie w Morzu Bałtyckim, problemach, z którymi na co dzień się spotykają, a także nakreśliła rolę helskiego fokarium w niesieniu im pomocy. Wykład ten uzupełnił prof. Krzysztof Skóra, podejmując szerzej temat działalności naszej placówki. Swoją prezentację zakończył niezmiernie ważnym akcentem, którym było przybliżenie wszystkim gościom realizowanego przez Stację Morską projektu czynnej ochrony morświnów. Projekt ten ma na celu ochronę zagrożonej wyginięciem bałtyckiej populacji morświnów przed zjawiskiem przyłowu, czyli ich przypadkowym zaplątywaniem się w sieci rybackie. Projekt ten realizowany jest na obszarze Zatoki Puckiej przy finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a zakłada on stworzenie „ekranu” akustycznego zamykającego morświnom wejście do tego akwenu.  Taka dźwiękowa przeszkoda będzie umieszczana na linii Hel – Gdynia jedynie w okresie, w którym te zwierzęta pojawiają się w Zatoce Puckiej i gdy najczęściej giną w sieciach.

Portrety adoptowanego rodzeństwa powędrowały do urzędu Miasta Helu, 

zaś czek w imieniu szczeniaków odebrał prof. Krzysztof Skóra

Po otrzymaniu sporej dawki wiedzy wszyscy uczestnicy niedzielnej uroczystości udali się na dziedziniec fokarium, gdzie sfinalizowano akt adopcji Hela i Heli przez władze samorządowe miasta Hel. Na znak tego uroczystego „przejęcia” szczeniaków, miasto przekazało na ręce Kierownictwa Stacji Morskiej czek o wartości 10.000 zł, który zostanie przeznaczony na zakup nadajników satelitarnych dla zaadoptowanego rodzeństwa. Pracownicy fokarium zrewanżowali się samorządowcom, ofiarowując pamiątkowe obrazy z wizerunkiem Hela i Heli oraz drobne „focze” podarunki. Obecni goście mogli także nakarmić pływające w najgłębszym basenie maluchy, wrzucając im foczy przysmak – śledzie. Kolejnym punktem programu było wspólne oglądanie karmienia i treningu medycznego stada rozrodczego fok szarych, a także wysłuchanie prelekcji odbywającej się w jego trakcie.

Wspólne zdjęcie uczestników niedzielnej uroczystości

W imieniu Hela i Heli serdecznie dziękujemy za podjętą przez miasto Hel inicjatywę. Mamy nadzieję, że będzie ona trwała do momentu zakończenia sukcesem wspomnianego wcześniej projektu reintrodukcji fok szarych w Bałtyku południowym.

Tekst: Monika Konkel

Foto: Krzysztof Derdacki

9.06.2008r.

<<< POWRÓT