Dzień Praw Zwierząt 2008 

- Nagrody Współodczuwania 2008

Dnia 20 maja 2008 roku obchodzony był Dzień Praw Zwierząt. Zorganizowany i przeprowadzony został w Bibliotece Śląskiej w Katowicach przez Klub Gaja. W trakcie uroczystości zostały wręczone Nagrody Współodczuwania, przyznawane za rozmaite działania na rzecz ochrony zwierząt.

Dzień Praw Zwierząt został powołany do życia 22 maja 1997 roku, w celu upamiętnienia uchwalenia ustawy „O ochronie zwierząt”. Jednak, mimo że ustawa ta znacznie zwiększyła możliwości ochrony przyrody, w Polsce nadal potrzebna jest edukacja na temat sytuacji zwierząt w kraju.

Obchody rozpoczęły się od konferencji prasowej, na której kilka osób, między innymi Pani Iwona Kuklik ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, opowiedziało o swoich doświadczeniach w pracy ze zwierzętami. Pani Iwona wspomniała między innymi o aktualnie prowadzonym projekcie morświnowym, który jest finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt ten zakłada ochronę małych waleni w Zatoce Puckiej przed zjawiskiem przyłowu, czyli przypadkowym wpadaniem tych sympatycznych ssaków w sieci rybackie.

Później przed budynkiem Biblioteki odbył się krótki happening, zorganizowany przez Klub Gaja i Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach. Miał on uczulić widzów na krzywdę zwierząt. W trakcie trwanie tej akcji artysta Waldemar Rudyk wraz z towarzyszącą mu młodzieżą tworzył rzeźby wilków. Jedna z nich pozostała w budynku biblioteki.

Po zakończeniu happeningu zainaugorowana została wystawa edukacyjna „Pomagamy zwierzętom” oraz wystawa fotografii autorstwa Artura Tabora „Nie taki wilk straszny”.

W trakcie uroczystości zostały także wręczone Nagrody Współodczuwania 2008. Była to jedna z najpiękniejszych chwil w czasie całego Dnia Praw Zwierząt. Nagrody przyznawane w kategoriach: edukacja, media, oraz biznes otrzymali:

  • Ewa Podolska – Radio TOK FM - za rozmowy o zwierzętach i dla zwierząt;

  • Joanna Podgórska – Tygodnik „Polityka” - za wrażliwość w opisywaniu sytuacji zwierząt we współczesnym świecie;

  • Szkoła Podstawowa w Skulsku - za działania na rzecz ochrony płazów;

  • Zespół Szkół nr 2 w Czeladzi - za podnoszenie świadomości w zakresie ochrony zwierząt

  • Tomasz Pietrzykowski - za książkę Spór o prawa zwierząt;

  • Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu - za ochronę bioróżnorodności Bałtyku;

  • TNT Express Worldwide Poland sp. z o.o - za zebranie 49 ton makulatury w akcji Zbieraj makulaturę, ratuj konie.

Na zakończenie zorganizowano niezwykle ciekawy panel dyskusyjny „Zwierzę, człowiek, globalizacja”, w którym udział wzięli między innymi: Katarzyna Bielas z OTOZ Animals, Ewa Siedlecka – Gazeta Wyborcza, dr hab. Piotr Skubała – Katedra Ekologii Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Marek Houszka – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Daniel Wierzbinka – Powiatowy Lekarz Weterynarii,  Iwona Kuklik ze Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, dr Tomasz Pietrzykowski – autor książki Spór o prawa zwierząt oraz zgromadzona widownia.

W obchodach Dnia Praw Zwierząt w sumie uczestniczyły 93 osoby.

 Honorowy Patronat Wojewoda Śląski.

Projekt "Pomagamy zwierzętom - program edukacji ekologicznej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Eurogroup for Animals.

Wiadomości zaczerpnięte, a także więcej informacji na temat Dnia Praw Zwierząt na stronie internetowej: http://www.klubgaja.pl/projekty/pomagamy_zwierzetom/

Joanna Krzak

21.05.2008

<<< POWRÓT