Błękitna Wioska - Park Wydmowy

Wraca rodzima roślinność

Trwają żmudne prace nad odtwarzaniem wydmowej roślinności na zapleczu tzw. Małej Plaży, będącej terenem rozbudowy Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Pod koniec października pracownicy uczelni oraz Urzędu Morskiego w Gdyni przeprowadzili serię stosownych pieleń oraz wsiedleń rodzimych, nadmorskich traw. Zgodnie z zaleceniami specjalistów z dziedziny botaniki nasadzenia zostały przeprowadzone w chłodniejszym i wilgotniejszym okresie października. Aby zwiększyć skuteczność nasadzeń sadzonki pozyskane przez Urząd Morski grupowano po 6 - 7 źdźbeł. Nasadzenia przeprowadzono zarówno w rejonach, które zostały już zabezpieczone czasowym ogrodzeniem, jak i tych nie ogrodzonych.

Nowe stanowiska w sadzonkach składających się z 6 – 7 źdźbeł.

Nasadzenia przeprowadzone w ogrodzonym rejonie przyszłego Parku Wydmowego.

Nasadzenia przeprowadzone w nie ogrodzonym rejonie przyszłego Parku Wydmowego.

Obecnie, po przeprowadzeniu żmudnych, ale niezbędnych czynności przetargowych Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego podpisała umowę z firmą „Regmal” na dalszą rewitalizację tego terenu. Firma ta podjęła się zarówno nasadzenia nowych roślin, jak i sprzątania terenu oraz wycinki i karczowania gatunków obcych temu siedlisku.

Dotychczasowy sposób gospodarowania tym obszarem naraził lokalną biocenozę na poważną degradację. Typowe gatunki traw wydmowych -  wydmuchrzyca piaskowa i piaskownica zwyczajna - uległy daleko idącemu przetrzebieniu. Nieliczne ich stanowiska, które przetrwały, były niszczone przez zadeptujących je ludzi albo też nie mogły w ogóle zaistnieć z uwagi na pokrycie terenu betonowymi płytami i masowe „nawożenie” gleby organicznymi odpadkami i śmieciami.

Zniszczone i zadeptane stanowiska traw wydmowych.

Gatunki wydmowych traw mają kluczowe znaczenie dla stabilizacji piasku, a co z tym się wiąże - ochroną struktury wydm przed wpływem wiatru. Piaskownica zwyczajna stabilizuje ruchome piaski. Jest rośliną pionierską siedlisk wydmowych i jako pierwsza porasta obszar w procesie tworzenie wydm, stąd zadbanie o powszechność jej występowania w obszarze tworzenia parku jest tak ważne dla pomyślnego zrealizowania projektu. Piaskownica natomiast porasta nisko położony brzeg, gdzie wydmy chronią ląd przed oddziaływaniem wody. Łany tych traw po prostu zatrzymują ruchomy piasek, co może być szczególnie ważne dla mieszkańców położonych w pobliżu plaży ogrodów i domostw. Drugi z gatunków - wydmuchrzyca zwyczajna, szybko porasta niestabilne wydmy i również je utrwala. Porastając wydmy, przyczynia się do ich umocnienia, tym samym zapobiega ich łatwemu niszczeniu. Obie te rośliny w znacznym stopniu wyhamowują prędkość przygruntowego wiatru - po prostu zatrzymują ruch wydm.

Trzebienia starej, zbędnej roślinności będą odbywać się sekwencyjnie, tak aby nie spowodować „ucieczki” piasku z terenu, który będzie zagospodarowywany pod nowe funkcje. Odkrywane połacie gruntu będą sukcesywnie pokrywane nasadzeniami utrwalającymi piaskową powierzchnię. Za parę lat ten śródmiejski fragment zatokowego brzegu będzie przyrodniczo naturalny i chyba zdecydowanie ładniejszy niż jest to dzisiaj.

Tekst: Tatiana Mikiciuk      

Foto: K. E. Skóra

<<< POWRÓT