NATURA 2000 wchodzi do morza

Ruszył proces opracowywania pilotażowych planów renaturalizacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków na obszarach Natura 2000 oraz planów ochrony wybranych gatunków objętych Dyrektywą Ptasią i Dyrektywa Siedliskową Unii Europejskiej. Odbywają się lub odbędą pierwsze spotkania konsultacyjne zainteresowanych stron. Organizatorem jest Ministerstwo Środowiska. Wśród wytypowanych 10 gatunków znalazł się jeden reprezentant morskiej fauny - morświn a wśród siedlisk - Zatok Pucka i Półwysep Helski.

Więcej o nowym systemie ochrony i zarządzania cennymi elementami naszej przyrody można przeczytać w Internecie na stronach Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl) w katalogu Europejska Sieć Ekologiczna  NATURA 2000.

KES

<<<POWRÓT