Międzyzdroje

Jak chronić bałtyckie morświny ? (cd.)

W dniach 6-7 marca 2007, w siedzibie Wolińskiego Parku Narodowego odbyły się warsztaty poświęcone tworzeniu krajowego planu ochrony morświnów na potrzeby systemu UE Natura 2000. Były one kontynuacją wcześniejszego spotkania w Łebie (patrz Internet: www.hel.univ.gda.pl/aktu/2007/Naturaspotkleba.htm). Także tym razem organizowało je Ministerstwo Środowiska, a prace i dyskusje prowadzili Timothy Bines z Wielkiej Brytanii, Garry Burrow z Anglii oraz Iwona Kuklik ze Stacji Morskiej UG w Helu. Prócz specjalistów od spraw zarządzania zasobami morskiego środowiska i ochroną przyrody w pracach udział wzięła liczna grupa rybaków morskich reprezentujących różne specjalności połowowe. Obecni byli także przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej.

Wspólnie dokonano przeglądu wiedzy dotyczącej biologii i ekologii gatunku, jego statusu prawnego oraz poglądów na sprawy zagrożeń dla egzystencji morświnów w wodach Morza Bałtyckiego. Uczyniono wstępne kroki ku właściwemu opracowaniu tekstów pierwszych dwóch rozdziałów planu. Obecnie, korespondencyjnie są zbierane poprawki i propozycje zmian ich treści.

Następne  spotkanie odbędzie się w połowie maja, prawdopodobnie w Trójmieście.

KES

Foto.  Jedna z roboczych grup prezentuje wyniki swojej pracy.

<<<POWRÓT