Labraks w Zatoce Puckiej

Labraks (Dicentrarchus labrax)  to ryba dla której Bałtyk nie jest  morzem rodzimym choć do niego czasem zagląda. W polskiej strefie odnotowano go do tej pory trzykrotnie [1], a niedawno po raz czwarty i to w Zatoce Puckiej. Okaz dotarł do kolekcji Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Argalskiego z firmy skupującej ryby - ARPOL z Władysławowa.  Złowili go rybacy z łódki KUZ-16, której szyprem jest Pan Adam Struk. Wpadł im w sieci flądrowe w dniu 2  października 2007r., gdy łowili między Kuźnicą a Jastarnią. Długość całkowita ryby (Lt) wynosiła  60,5 cm, a masa 2710 gram.  Jak się okazuje, był to największy okaz ze złowionych ryb tego gatunku w wodach Polski.

Labraks z Zatoki Puckiej. Foto: Krzysztof E. Skóra (2.10.2007r.).

 

Tabela:  Dane o labraksach złowionych w polskich wodach

Data

Miejsce

Długość Lt

(cm)

Masa (g)

Źródła

09.09.1995

Zatoka Pomorska

2 mile od Trzęsacza

50

1280

Krzykawski, Więcaszek, 1995 i 1996 

??.04.2003

Zalew Kamieński

nieznana

-

Info. Piotr Niewiadomski w Keszka, Raczyński, Śmietana 2003

05.05.2003

Zalew  Kamieński 

w rej. Wrzosowa

37,2

489

Keszka, Raczyński, Śmietana 2003

02.10.2007

Zatoka Pucka

60,5

2710

Okaz w kolekcji Stacji Morskiej IOUG w Helu (dane nie publikowane. K.E.Skóra).

 

Rok i lokalizacja miejsca odnotowania labraksa (Dicentrarchus labrax

w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.   

Labraks (Dicentrarchus labrax) zwany też moronem jest rybą okoniokształtną i należy do rodziny moronowatych (wcześniej zaliczany był do strzępielowatych). Rodzaj Dicentrarchus tworzą dwa gatunki: oprócz labrakasa (morona) drugim gatunkiem jest  labraks cętkowany (Dicentrarchus punctatus).

Labraks występuje w północno - wschodnim Atlantyku od Norwegii po Maroko.  Znana jest także jego obecność w Morzu Śródziemnym i Czarnym. Powszechny jest w Morzu Północnym i odnotowywany jest w Cieśninach Duńskich, a niekiedy i w zachodniej części Bałtyku.

Ciało ryby pokrywają silne (ktenoidalne) srebrne łuski, drobne łuski (cykloidalne) występują  pomiędzy oczodołami. Labraks dorasta do ok. 100 cm długości. Prowadzi ławicowy tryb życia. Jest drapieżnikiem. Żywi się rybami, krewetkami i mięczakami.

Dorosłe zwykle przebywają w toni wody niedaleko dna, nawet  do głębokości ok. 100 m. Są to jednak ryby  przybrzeżne występujące głównie w wodach płytkich, ujściach rzek, zatokach i zalewach (lagunach). Te ostatnie miejsca preferują latem, zimą schodząc szczególnie w północnych rejonach swojego rozsiedlenia głębiej i dalej od brzegu.  Pelagiczną ikrę składają  w okresie wiosny,  w toni wód rejonów ujść rzecznych.

Labraksy nadają się do hodowli przemysłowych. Ośrodki takie powstały m.in. we Francji, Chorwacji, na Cyprze i w Grecji.  Labraksy są też łowione przez wędkarzy. W handlu sprzedaje się je zwykle świeże lub wędzone. Są gatunkiem cenionym kulinarnie.

Krzysztof E. Skóra

 

Stacja Morska IOUG dziękuje wszystkim osobom za zgłaszanie faktu złowienia lub znalezienia rzadkich gatunków ryb. Nasz telefon: (0 58) 675-08-36, 

e-mail: hel@univ.gda.pl, internet: www.hel.univ.gda.pl.

 

[1] Źródła: 

- Krzykawski S., B. Więcaszek, 1996: Pojawienie się labraksa Dicentrarchus labrax (L.,1758) (Pisces, Moronidae) w Morzu Bałtyckim. Przegląd Zoologiczny, XL, 1-2: 87-89

- Krzykawski S., B.Więcaszek, 1995: Labraks w Bałtyku. Wiadomości Rybackie, nr 11-12 (61), s.11.

- Keszka S., M.Raczyński, P.Śmietana 2003 r Pojawienie się labraksa Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) w Zalewie Kamieńskim. 2003, 5: 13-15.Komunikaty Rybackie

- Krzykawski S., B.Więcaszek, 1996: Labraks, Dicentrarchus labrax (L., 1758), (Perciformes, Moronidae) - przedstawiciel gatunku niezmiernie rzadkiego w Morzu Bałtyckim, złowiony w pobliżu Trzęsacza. Pierwsza Krajowa Konferencja nt.: ”Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków ryb w Polsce, stan aktualny i perspektywy”, 9-11 września 1996, Koszalin, s.33

<<< POWRÓT