Kalendarz morskiego przyrodnika 

na rok 2008

(jeśli chcesz powiększyć kalendarz - kliknij)

Stacja Morska i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wydały, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, „Kalendarz morskiego przyrodnika” na 2008 rok. 

Znalazły się w nim daty ważne dla każdego, komu bliska jest idea ochrony środowiska morskiego. Kalendarz jest rozprowadzany do szkół naszego województwa oraz można go otrzymać w Stacji Morskiej w Helu. Autorką ilustracji jest Monika Kuropatnicka - Marciniak.

MG

<<< POWRÓT