Modernizacja ujęcia

W połowie września, na zewnętrznej stronie portowego pirsu rozpoczęto prace modernizujące ujęcie wody morskiej dla fokarium i akwariów doświadczalnych Stacji Morskiej UG. 

To doraźny zabieg, który pozwoli na lepszą obsługę techniczną tego ważnego urządzenia. W najbliższych latach planuje się wykonanie w rejonie pirsu portu wojennego ujęcia o wielokrotnie większej wydajności.

Lepszej wymiany wody morskiej potrzeba nie tylko fokom, ale także eksperymentalnej wylęgarni i podchowalni bałtyckich ryb. Stworzy to lepsze możliwości m.in. dla wykonywania doświadczeń na rzecz programu odtworzenia rybostanu Zatoki Puckiej.

KES

<<<POWRÓT