Światowy Dzień Ochrony Środowiska


Dzień 5 czerwca ogłoszony jest przez ONZ Światowym Dniem Ochrony Środowiska.   W Polsce, dzień ten obchodzony jest oficjalnie od 1990 roku, co roku w innym województwie. Umożliwia to regionom prezentację dokonań na rzecz poprawy stanu środowiska i inspiruje do dalszych działań na rzecz ochrony przyrody i ekologii.
Gospodarzem tegorocznych obchodów było województwo pomorskie.  Uroczystej inauguracji obchodów dokonał w Gdańsku - Andrzej Szweda- Lewandowski, podsekretarz stanu, Główny Konserwator Przyrody w Ministerstwie Środowiska i Piotr Ołowski - wojewoda pomorski.
W czasie sesji pt. "Innowacyjność i promocja w ochronie środowiska", w czasie której przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Urzędu Wojewódzkiego, WIOŚ, UM w Gdańsku oraz WFOŚiGW zaprezentowali tematy dotyczące m.in. "Kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej Żuław w SPO Infrastruktura i Środowisko” oraz "Inwestycji ekologicznych realizowanych w województwie pomorskim".
Centralne obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska były również okazją do prezentacji laureatów Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii 2004” oraz uhonorowania osób zaangażowanych w działania na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska i ekologii, odznakami „ Zasłużony dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.  Wśród oznaczonych znalazł się także mieszkaniec Helu, pracownik naukowy Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego - Krzysztof E. Skóra.

Foto: Krzysztof E. Skóra - kierownik Stacji Morskiej UG w Helu - odbiera odznaczenie


Po sesji i konferencji prasowej podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i wojewody pomorskiego w rejonie skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. Kościuszki w Gdańsku uroczyście otwarto nową ścieżkę (drogę!) rowerową.

Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Środowiska.

Zdjęcie dzięki uprzejmości "Dziennika Bałtyckiego" .

<<<POWRÓT