Problemy fok w rękach ekspertów

 

W najstarszej stolicy Szwecji, małej uroczej miejscowości Sigtuna, ok. 40 km na północ od Sztokholmu, w dniach 18-20.11.2006 odbyło się posiedzenie międzynarodowej grupy roboczej ekspertów ds. fok. Spotkaniem rozpoczęto wdrażanie przyjętej przez HELCOM najnowszego zalecenia dotyczącego ochrony fok bałtyckich [1].

  

Najstarsze budynki w Sigtunie – ruiny kościoła i rybacka chata

Na pierwszym posiedzeniu, grupa ekspertów powołała trzy zespoły robocze dzieląc między nie najważniejsze grupy spraw dla śledzenia stanu wiedzy, analiz napływających danych i opracowywania stosownych raportów.

Pierwszy z zespołów zajmie się sprawami wielkości zasobów fok i trendów wzrostu poszczególnych populacji. Będzie się także starał określić ekologicznie pożądaną ich liczebność. Drugi, dokona przeglądu danych dotyczących rozprzestrzeniania się fok w Bałtyku. Zajmie się też identyfikacją istotnych dla ich ochrony obszarów. Zespół ten określi przyszłe potrzeby badawcze dotyczące wędrówek fok i dokona oceny stanu wiedzy na ten temat. Trzeci zespół skoncentruje się nad zagadnieniami dotyczącymi stanu zdrowia tych zwierząt. Przejrzy i przeanalizuje dostępne na ten temat dane oraz określi potrzeby badań dodatkowych. Do jego zadań należeć też będzie wyznaczenie najlepszych wskaźników dla oceny stanu zdrowia fok.

Część z tych zadań wymagać będzie regularnego zbioru stosownych informacji także z polskiej strefy Morza Bałtyckiego. Pozyskane obserwacje i wyniki posłużą wykonywaniu całościowych ocen stanu populacji fok dla całego morza.

Obradująca w Sigtunie grupa ekspertów zaproponowała także dokonanie przeglądu tych zagadnień, które wynikając z treści Zalecenia nr  27-28/2 powinny znaleźć się w planach zarządzania zasobami fok każdego z krajów będących sygnatariuszem Konwencji Helsińskiej.

W związku z brakiem informacji na temat poziomu przyłowu fok, zaproponowano ażeby obserwatorzy połowów rybackich, obligatoryjnie raportujący przyłów morświnów na podstawie regulacji 812/2004 Komisji Europejskiej, mogli także odnotowywać przypadki złowienia fok.

Uważając, że problemem interakcji pomiędzy rybołówstwem a fokami powinien mieć wysoki priorytet w pracach grupy jej eksperci uznali za konieczne stworzenie merytorycznie kompetentnego forum do konsultacji tych spraw. Zwrócono się z prośbą do komitetu HELCOM HABITAT o znalezienie stosownej platformy dialogu z przedstawicielami sektora rybołówstwa. Dodano także, że sprawy te będą elementem stosownych konsultacji w ramach Bałtyckiego Programu Działania HELCOM-u.

Martwa foka znaleziona 3 listopada 2006r. pomiędzy Władysławowem a Chałupami. 

Foto: Krzysztof E. Skóra

Ostatnio (3 listopada 2006r.) po pierwszym, silnym listopadowym sztormie znów znaleziono martwą fokę na polskim wybrzeżu. Był to, pokryty jeszcze białym futrem, młody osobnik foki szarej. Fale wyrzuciły jego ciało od morskiej strony Półwyspu Helskiego, pomiędzy Władysławowem a Chałupami.

Krzysztof E. Skóra

[1]  HELCOM Recommendation on Conservation of Seals in the Baltic Sea Area (HELCOM Recommendation 27-28/2)

<<<POWRÓT