Pomnikowy szczupak

We wtorek 12 grudnia 2006r. rybacy w okolicach Swarzewa złowili szczupaka mierzącego 110 cm długości i ważącego 9,25 kg! Dlaczego piszemy o tej rybie? Wiele lat temu na Zatoce Puckiej łowiono tę rybę w bardzo dużych ilościach. Nadmiar ciernika, niszczenie tarlisk (roślinności brzegowej) i zbyt intensywne połowy w okresach ochronnych  doprowadziły w latach 70-tych do drastycznego spadku liczebności lokalnej populacji. Obecnie szczupak wpada w sieci rybackie rzadko, najczęściej osobniki duże i bardzo duże u ujściach rzek Redy i Płutnicy. Istnieje realne zagrożenie całkowitego wyginięcia szczupaków z Zatoki Puckiej. Brak młodych ryb oznacza brak symptomów samoodtwarzania się zasobów. Z tego też powodu  szczupak  został objęty prowadzonym przez Stację Morską programem „Ryby dla Zatoki”, którego celem jest m.in. przywrócenie Zatoce Puckiej  gatunków ryb, które kiedyś występowały w niej w dużych ilościach i zajmowały istotne miejsce w zatokowym rybołówstwie i wędkarstwie.

Szczupak. Foto: Krzysztof E. Skóra

 Uwaga rybacy i wędkarze!

Realizatorzy projektu "RYBY DLA ZATOKI" poszukują żywych okazów szczupaka z Zatoki Puckiej. Za złowione w tym akwenie, dobrej kondycji ryby tego gatunku płacimy trzykrotną cenę wartości handlowej (do odwołania)! Po badaniach genetycznych i okresie inkubacji tarlaki tego gatunku posłużą do produkcji materiału zarybieniowego na potrzeby projektu „Ryby dla Zatoki”.

Informacje prosimy zgłaszać do Stacji Morskiej UG w Helu pod numerami telefonów czynnych całą dobę:  (058) 675-08-36 lub 0601-88-99-40. 

Marcin Gawdzik

15.12.2006r.

<<<POWRÓT