Pocierniec w Rowach

W grudniu 2006 roku, w kanale łączącym Jezioro Gardno z Morzem Bałtyckim, w miejscowości Rowy wędkarz złowił pocierńca (Spinachia spinachia). Okaz miał 120 mm długości całkowitej. Do Stacji Morskiej UG w Helu dotarł już jako zasuszony preparat. 

Zasuszony okaz pocierńca z  Rowów (kolekcja Stacji Morskiej IOUG w Helu)

Pocierniec to największy przedstawiciel rodziny ciernikowatych (Gasterosteidae), do której należą także, pospolite w naszych wodach słodkich i słonawych: ciernik i cierniczek. Jego siedlisko to strefa wodorostów morskich i wód słonawych. Zamieszkuje Północny Atlantyk od Zatoki Biskajskiej do Nordkapp, Morze Północne i Bałtyk (z wyjątkiem Zatok Botnickiej i Fińskiej). W latach 20 i 30 ubiegłego wieku profesor Kazimierz Demel pisał, iż jest to ryba pospolita dla strefy podwodnych bałtyckich łąk, jednak informacje te nie znajdują żadnego potwierdzenia w danych badawczych z rejonu polskiego wybrzeża. Prawdopodobnie nie był tu gatunkiem aż tak częstym. Polsce pocierniec objęty jest ścisłą ochroną. Obecnie, w związku z postępującą degradacją przybrzeżnej roślinności jest on gatunkiem tak samo zagrożonym jak i jego naturalne siedlisko. Dziś spotykany jest niezwykle rzadko. W ostatnich 20 latach parę razy widziano go w rejonie Orłowa, raz w rejonie Helu i Pucka. Złowienie pocierńca w okolicy Rowów było sporym zaskoczeniem, choć dalej na zachód, u wybrzeży niemieckich (np. w rejonie wyspy Rugii) jego obecność jest odnotowywana regularnie.

Pocierniec to niewielka ryba o przeciętnej długość ok.  10 - 15 cm. Maksymalnie dorasta do ok. 20 cm. Jej ciało jest bardzo silnie wyciągnięte o długim, cienkim trzonie ogonowym i długim spiczastym pysku. Na grzbiecie tuż przed płetwą grzbietową rozlokowanych jest 14 - 17 krótkich, nie połączonych ze sobą, wolno stojących kolców. Płetwy brzuszne są zredukowane do jednego kolca i jednego krótkiego miękkiego promienia. Płetwę ogonową ma małą o zaokrąglonej tylnej krawędzi. Wzdłuż bocznej linii ciała występuje około 50 drobnych płytek kostnych. 

Pocierniec i ciernik w akwarium (Niemieckie Muzeum Morskie w Stralsundzie)

Ubarwienie pocierńców zależy od zamieszkiwanego siedlisk, jest brązowawe wśród brunatnic i krasnorostów lub zielonkawe wśród roślinności zielonej. Przednia część ciała samców jest żółto – mosiężna i niebiesko mieniąca się w okresie tarła.

Wiosną samiec rozpoczyna budowę gniazda zawieszonego wśród wodorostów na głębokości 30 - 90 cm. Konstruuje je z fragmentów glonów, które są łączone ze sobą specjalną wydzieliną jego nerek. Do gotowego gniazda, w maju i czerwcu samice składają 150 - 200 jaj. Po tarle samice giną, a narybkiem opiekuje się samiec, broniąc go przed wrogami. Okres inkubacji ikry wynosi około 20 dni. Świeżo wylęgający się narybek o długości 6 mm rośnie bardzo szybko i już w następnym roku życia po raz pierwszy młode ryby przystępują do rozrodu. Pocierniec odżywia się małymi bezkręgowcami i niewielkimi rybkami - choć sam mały jest drapieżnikiem.

Dodatkowa informacja w Internecie:  http://hel.hel.univ.gda.pl/aktu/2003/ciernik.htm

Krzysztof E. Skóra 

Monika Konkel

<<<POWRÓT