Foka u ujścia Wisły

W dniu 4 maja 2006r. do Stacji Morskiej dotarła informacja o zaobserwowaniu foki w Świbnie u ujścia Wisły. Jest to rejon, w którym zdobycie materiału fotograficznego nie jest najłatwiejsze ze względu na warunki terenowe. Prezentowane poniżej zdjęcia otrzymaliśmy od pana Andrzeja Lewandowskiego. 

Foto: Marek Lewandowski

Ujście Wisły jest miejscem, gdzie coraz częściej obserwowane są foki, tak szare jak i  pospolite. Ostatnio zaobserwowano i sfotografowano fokę w tym rejonie w dniu 1 listopada 2005 roku - była to foka pospolita.

Foki odwiedzają wielokrotnie miejsca, w których nie zakłóca się im spokoju i czują się w nich bezpieczne. Traktują je jako swoje siedlisko – ostoję. Należy ten fakt uznać za naturalny.

Gdy zauważysz lub znajdziesz fokę pamiętaj, że:

  • Foki muszą wychodzić na brzeg. Czynią to zazwyczaj dla odpoczynku po forsownej wędrówce, polowaniu na ryby, w okresie linienia i porodów. Nie zakłócaj im spokoju!

  • Powstrzymaj się i innych przed zbliżaniem do miejsca odpoczynku foki. Chroń fokę przed psami! Nie podawaj foce jedzenia.

  • Nie dotykaj foki! Foka może niebezpiecznie ugryźć. Rany trudno się goją, a infekcje są niebezpieczne dla zdrowia a nawet życia człowieka. 

 

  • Foki można obserwować z odległości kilkunastu metrów, najlepiej leżąc lub siedząc. Foki z trudem akceptują sylwetkę stojącego człowieka. W większości wypadków czują się zagrożone i o ile mają dostatecznie dużo sił uciekają do wody. Dla chorych osobników jest to zbyteczny stres i wysiłek.  

O fakcie znalezienia lub zauważenia foki prosimy  zawiadomić naszą placówkę:

 

Stacja Morska 

Instytutu Oceanografii 

Uniwersytetu Gdańskiego 

ul. Morska 2 

84-150 Hel 

 

lub zadzwonić pod czynne całą dobę numery telefonu:

 058-675-08-36 ; 0601-88-99-40

 

Zdjęcia fok wraz z opisem miejsca i datą obserwacji foki prosimy kierować na adres:

hel@univ.gda.pl

<<<POWRÓT