Łączą nas problemy Bałtyku  

W siedzibie Ogrodu Zoologicznego w Ueckermünde nad Małym Zalewem Szczecińskim, 15 października br. w ramach dorocznych obchodów tygodnia Polsko – Niemieckiego „Zbliżenia”  odbyło się seminarium poświęcone współpracy Województwa Pomorskiego z rejonem Macklenburg – Vorpommern. Dyskutowano o wspólnej odpowiedzialności za przyrodę Bałtyku w kontekście rozwoju obu regionów. Z polskiej strony prócz przedstawicieli z Instytutu Morskiego z Gdańska udział wzięli pracownicy naukowi ze Stacji Morskiej UG w Helu. Razem z partnerami z grupy badawczej Muzeum Oceanograficznego w Stralsundzie poinformowali o stanie populacji morświnów w Bałtyku, o najnowszych sposobach śledzenia ich wędrówek oraz o wynikach wspólnie prowadzonych badań.  

Ursula Versus wygłasza niemiecko-polski referat dotyczący 

hydroakustycznych metod badawczych morświnów

Impulsów do dalszej regionalnej współpracy helskiej placówce nie brakuje. Sprzyja temu projekt Unii Europejskiej - BALTDER, którego Stacja jest realizatorem w części dotyczącej ochrony ssaków morskich a także wieloletnia współpraca z ichtiologami z Uniwersytetu w Rostocku.

Po zakończeniu obrad, w strugach deszczu i mokrego śniegu odbyło się zwiedzanie ogrodu zoologicznego ( www.tierpark-ueckermuende.de ).  Natomiast wieczorem w miejscowym kościele dał piękny koncert gdański chór dziecięcy „Bell Canto”.

Krzysztof E. Skóra

<<<POWRÓT