Z piłą na grzbiecie

Ochronie podlegają zwierzęta spotykane na co dzień i takie, o których wiemy, że żyją tuż obok nas, ale być może nie zobaczymy ich nigdy…

Ci szczęśliwcy, którym dane jest oglądać podwodny świat z bliska mają te same dylematy. Nurkując w Zatoce Gdańskiej możemy obserwować  wiele organizmów morskich, lecz o niektórych nadal czytamy tylko w literaturze.

Z kamerą pod wodą pływa się wolniej i wnikliwiej obserwuje otoczenie. Podczas zbierania materiału do filmów z cyklu “Życie zatoki” wielokrotnie spotykałem iglicznie (Syngnathus typhle), których nigdy przedtem nie widziałem. Po raz pierwszy zetknąłem się też z innymi rzadkimi już rybami jak lisica (Agonus cataphractus) czy dennik (Liparis liparis).

Swoją pasją “zaraziłem” kilku przyjaciół, którzy jak ja zaczęli filmować pod wodą. Jednak dotąd nie spotkaliśmy ryby niegdyś popularnej w naszych wodach, obecnej dzisiaj jedynie na rycinach książek o ichtiofaunie Bałtyku. Zaliczana jest ona do dużego rzędu ciernikokształtnych (Gasterosteiformes). Należą tu według aktualnej klasyfikacji zoologicznej między innymi ryby igliczniowate (Syngnathidae) i ciernikowate (Gasterosteidae) a wśród nich najpopularniejszy gatunek w Zatoce Puckiej – ciernik (Gaserosteus aculeatus) oraz najmniejsza chyba bałtycka ryba – cierniczek (Pungitius pungitius).

Cierniki (foto. Jerzy Abramowicz)

 

Cierniki

 

Cierniczek (foto. Jerzy Abramowicz)

 

Cierniczek

Ale wśród naszych rodzimych ryb ciernikowatych sklasyfikowany jest jeszcze jeden gatunek, za którym w czerwcu 2003 roku wysłałem „list gończy”, a ściślej mówiąc wręczyłem go rybakom łodziowym z przystani w Gdyni Orłowie. Tydzień później Pan Ryszard Olejnik z łódzi Gdy-2, wyciągając z głębokości 4 metrów żaki postawione na wysokości Klifu Orłowskiego natknął się na poszukiwaną rybę. Wysłanie na Hel do Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego elektroniczną pocztą jej cyfrowego zdjęcia potwierdziło moje przypuszczenia - to był pocierniec (Spinachia spinachia) – drobna, morska ryba, która odstraszając przeciwników pokazuje swój uzbrojony grzbiet. Żyje wyłącznie tam, gdzie w strefie przybrzeżnej występuje bujna roślinność denna.

Pocierniec (foto. Jerzy Abramowicz)

 

Pocierniec

Czy rzadki pocierniec ciągle żyje jeszcze u naszych brzegów ?

 

Tekst i zdjęcia: Jurek “Nurek” Abramowicz 

Gdynia lipiec 2003 r.

 

http://aga-abramowicz.w.interia.pl

 

Stacja Morska IO UG w Helu zbiera wszelkie informacje o występowaniu rzadkich gatunków fauny u polskich wybrzeży Bałtyku.

Jeśli złowiłeś coś, czego nie możesz rozpoznać lub uważasz 

za rzadkość – zadzwoń ! 

Telefon dyżurny: 0 601-88-99-40.

<<<POWRÓT