Focze warsztaty BALTDER 2

W Stacji Morskiej IO UG już po raz drugi w ramach 7 Pakietu Wykonawczego Europejskiego Centrum Badań, Edukacji i Rozwoju (BALTDER) odbył się w Helu międzynarodowy kurs edukacyjny. Tematem była metodyka wykonywania pośmiertnych analiz fok oraz badań i sposobów ich ochrony w Bałtyku. Prowadzącymi zajęcia, prócz pracowników helskiej placówki, byli specjaliści z Danii, Niemiec i Szwecji. Ponad dwudziestu naukowców i studentów z polskich uczelni, w ciągu trzech dni wykładów i ćwiczeń miało okazję poznać standardy sekcji oraz zbioru próbek do badań a także wysłuchać wykładów zawierających najnowsze informacje o stanie zdrowotnym fok pospolitych i szarych.

   

 Uczestnicy kursu.

Anna Roos ze sztokholmskiego Muzeum Historii Naturalnej zaprezentowała aktualne dane o bałtyckich populacjach fok, a jej partnerka Bitte Backlin przeprowadziła ćwiczenia z zakresu prowadzenia badań zmian patologicznych u fok szarych. 

Wykład i ćwiczenia na temat sposobów diagnostyki i leczenia fok w niewoli przedstawił Jörg Driver - specjalista weterynarii, który sprawuje opiekę nad fokarium w Friedrichskoog w Niemczech. Natomiast Ursula Siebert z Uniwersytetu w Kilonii zrelacjonowała sytuacje fok pospolitych w Morzu Północnym po masowej epizotii, która znowu zdziesiątkowała ich kolonie. Pokazała także uczestnikom jak dokonuje się sekcji na tym gatunku, które organy wewnętrzne zwierząt wykazują zwykle patologiczne zmiany i jak one wyglądają w stanach chorobowych. Takie same ćwiczenia przeprowadzono na ciałach młodych i dorosłych fok szarych.

Jonas Tielmann z Danii poprowadził wykład na temat badań struktury populacji fok oraz badań ich migracji przy użyciu najnowszej generacji transmiterów satelitarnych. Omówił także wyniki duńskich badań nad reakcją fok na zakłócenia dźwiękowe jakie generują coraz częściej instalowane w morzu turbiny wiatrowe.  

   

Dr URSULA SIEBERT z Uniwersytetu w Kilonii demonstruje sposób pomiaru grubości tkanki tłuszczowej u foki pospolitej. Fokę znaleziono martwą na plaży w ubiegłym roku w Rewalu. Przypuszcza się, że przyczyną jej śmierci był wirus nosówki, który w tym czasie zdziesiątkował stada tego gatunku w Cieśninach Duńskich i na Morzu Północnym.

  

Dr ANNA ROOS z Muzeum Historii Naturalnej ze Sztokholmu omawia 

z kursantami przypadek patologii w uzębieniu u foki szarej, którą 

w ubiegłym roku znaleziono martwą w Rewie.

      

Jonas Tielmann wskazuje różnice występujące 

pomiędzy poszczególnymi gatunkami Bałtyckich fok.

      

Jörg Driver z fokarium w Friedrichskoog w Niemczech 

prowadzi wykład na temat diagnostyki i leczenia fok.

  

Bitte Backlin ze Szwecji podczas pobierania prób z ciała foki szarej.

Kurs sfinansowany został głównie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu BALTDER (Centre of Exellence for Baltic Development, Education and Research) oraz ze środków Komitetu Badań Naukowych. Istotne jego elementy dofinansowano z dotacji PLUS GSM i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przy okazji wykonywania ćwiczeń zebrano szereg cennych obserwacji i próbek do badań nad intoksykacją i zapasożyceniem organów fok, które złowiono lub znaleziono martwe na plażach polskiego wybrzeża.  

Krzysztof E. Skóra

<<<POWRÓT