Fokarium zalane

W nocy 15 września 2002r. o godz. 3.00, w wyniku ulewnego deszczu nastąpiło zalanie sali podglądu podwodnego w budynku dydaktyczno - laboratoryjnym na terenie fokarium. Znowu studzienki kanalizacyjne na głównej ulicy miasta nie odprowadzały na bieżąco nadmiaru wody deszczowej, która wypełniając kolejne, nisko położone punkty, wybiła z odpływów na ciągach pieszych w fokarium. Stąd schodami zejściowymi popłynęła i przedostała się do sali podglądu podwodnego. System  monitoringu na czas ostrzegł o sytuacji i tym razem udało się uniknąć większych szkód.

Zatkana studzienka

Główna ulica miasta po deszczu

Podobne, ale bardziej brzemienne w skutkach przypadki, miały miejsce w sierpniu i grudniu 1999r. oraz lipcu 2000r. Sytuacja ta wymusiła na helskiej placówce wybudowanie niezależnego od miasta systemu przeciwpowodziowego. Jest on w stanie lokalnie i doraźnie zapobiegać skutkom „helskich powodzi”. Donatorem środków na ten cel był Komitet Badań Naukowych, oraz Fundacja na Rzecz Nauki.

Zalana sala podwodna w fokarium w 1999 roku

Sprzątanie po ostatnim zalaniu

Krzysztof E. Skóra

<<<POWRÓT