Spotkanie we Władysławowie - pytania i odpowiedzi uczestników

W wypowiedziach uczestników konsultacji dokonano, o ile istniała taka potrzeba, poprawek stylistyczno - gramatycznych  wynikających  z różnicy pomiędzy językiem mówionym a pisanym.

Pytania poboczne:  1

Opinie: 1  2  3  

<<<POWRÓT