Spotkanie w Gdyni  - pytania i odpowiedzi uczestników

W wypowiedziach uczestników konsultacji dokonano, o ile istniała taka potrzeba, poprawek stylistyczno - gramatycznych  wynikających  z różnicy pomiędzy językiem mówionym a pisanym.

Pytania problemowe:  

Pytania poboczne:  1  2  

<<<POWRÓT